Partneri portálu: 
 
 
 
Výtvarná tvorba

 

 

Čarovné pastelky 2013

 

Pondelok 2.12. sa uskutočnila vernisáž dvojstupňovej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení Čarovné pastelky. Táto súťaž je súčasťou Žitnoostrovských pasteliek organizovaných Žitnoostrovským regionálnym strediskom, v Levickom regióne organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Aj tento rok sa potvrdil fakt, že tvorivosť a iniciatívu detičiek od 3 do 7 rokov musí pedagóg správne usmerniť. Okrem iných materských škôl v Leviciach, bol badateľný výborný pedagogický prístup Miriam Solmošiovej v Materskej škole v Starom Tekove. Tento rok bolo do súťaže prihlásených skoro 50 prác škôlkarov, z ktorých vybrala porota na čele s Mgr. Richardom Aradským víťazné práce v oboch kategóriách (3-5 rokov a 6-7 rokov). Celú vernisáž obohatili študenti z PaSA pod vedením Mrg. Rii Mészárošovej. Žiaci si pripravili skvelú divadelnú scénku pre deti, za ktorou vzápätí nasledovali tvorivé dielne, na ktorých sa mohli detičky znova kreatívne prejaviť a vyrobiť si niečo z hliny, alebo vytvoriť obrazy rôznymi technikami.
Na detských prácach je niečo výnimočné, čo nenájdete nikde inde. Sú plné úprimnosti, vtipu, lásky, témy priateľstva a rodiny a hlavne priznanej nedokonalosti, ktorá nám tak často chýba. Pre nás dospelých z Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Čarovné pastelky hlavne pripomínajú, aké dôležité je stále sa učiť byť detský a detsky milovať.

 

fotogaléria

 

 

 

 

 

Artspektrum 2013

 

Celý sobotný  výtvarný workshop – Artspektrum, bol prvou akciou novej skupiny mladých výtvarníkov. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach má záujem vytvoriť skupinu výtvarníkov, s ktorou môže pracovať a vytvárať jej podmienky na realizáciu vo výtvarnom odbore.
Stretnutie vo výborných a tvorivých priestoroch MC Kontakt  bolo vďačné na nápady a na vízie do budúcna. Workshop viedol Mgr. Richard Aradský, výtvarník – sochár, umelec a pedagóg na SUŠ L. Bielika. Predstavil nám špecifiká a krásy práce s olejovým pastelom. Počas takmer jarného dňa sa v Kontakte pracovalo na prvých spoločných dielach. Táto sobota bola zároveň zberným dňom prác na Výtvarné spektrum 2013, kde bol Richard aj konzultantom prinesených prác.
 Pre budúcnosť sme otvorení pre nových nadšencov výtvarného umenia, s ktorými plánujeme niekoľko výjazdov na výstavy, prednášky a iné podujatia, ktoré nás môžu inšpirovať alebo výtvarne potešiť.

 

rozhovor s lektorom Mgr. Richardom Aradským

 

Aké si mal predsavzatia ako lektor tohto workshopu? Ako si sa pripravoval na túto úlohu?

 

Či už sa jedná o úlohu lektora, alebo pedagóga, vždy sa snažím odovzdať čo najviac zo svojich osobných skúseností. Väčšinou sa v takýchto situáciách jedná o určitú vzájomnú interakciu, ktorú tvorí daná skupina ľudí. V tomto prípade patrila väčšina účastníkov workshopu medzi mladšiu vekovú skupinu. Vďaka tomu som mal z nich pocit, že sú viac vnútorne otvorení pre pocit experimentovania v danej tematike a technike.  
Snažil som sa tak koncipovať tematiku tohto workshopu, aby vyhovovala každej vekovej kategórii a aby som priniesol niečo nové, ale dostupné. Technika kresby, alebo maľby pomocou olejového pastelu je dostupná takmer pre každého. Nie je veľmi  obmedzená po finančnej stránke, ani po stránke nároku na veľkosť pracovného priestoru a taktiež ani po stránke zdravotne škodlivej.

 

 

 


Ako sa darilo účastníkom, mladým výtvarníkom?


 Väčšinu účastníkov workshopu som poznal aj osobne a viem že sú to ľudia, ktorí aj napriek všetkým vonkajším negatívnym vplyvom, ktoré na nich pôsobia, sa stále venujú výtvarnej činnosti. Či už sa jedná o študenta strednej školy, alebo o osobu, ktorá pracuje v inom odvetví ako výtvarnom. Myslím si, že ich prístup k výtvarnej činnosti je na správnej ceste. V neposlednom rade spomeniem aj ich pozitívne vnútorné zmýšľanie a postoje k samotnému životu. Tieto aspekty považujem tiež za neodmysliteľnú súčasť výtvarníka.


Splnili sa tvoje očakávania?


Mám pocit, že si každý účastník vedel niečo zobrať z tohto workshopu. Najdôležitejšie je asi to, aby táto technika bola pre nich využiteľná aj v budúcnosti. Bol by som rád, ak by túto techniku posunuli ešte ďalej na ďalší level.


Bol si spokojný s výslednými prácami?


Z hľadiska časového rozpätia sme boli trošku obmedzení a keďže sa jedná o časovo náročnejšiu techniku, práce si dokončovali samostatne. V priebehu procesu workshopu som mal pocit, že si relatívne rýchlo a dobre osvojili pre nich novú techniku. Hlavnou pointou workshopu bolo osvojenie si tejto techniky a tému ktorú si volili, bola individuálna a voľná.

 

O chvíľku sa ženíš, nebude ti chýbať život slobodného mládenca?

 

HOhóóóó!!!!!  Zábavy bolo dosť.  Prichádza éra "otrokárska"!!!  Samozrejme v tom pozitívnom slova zmysle. Neviem čím som si to v živote vyslúžil, ale stretol som jednu úžasnú ženu, Putyiku, ktorá stojí vždy pri mne. Je to človek ktorému môžem dôverovať v akejkoľvek životnej situácii.
Celý kolektív pracovníkov ROS v Leviciach blahoželá svojmu dlhoročnému lektorovi k tomuto významnému kroku. Veľa šťastia! 

 

 

fotogaléria