Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografický workshop

 

 

 

Zimný fotografický workshop


Genius loci Banská Štiavnica
Lektor Robo Kočan

Genius loci Banská Štiavnica (Genius loci bol pôvodne v rímskej mytológií duch, ktorý ochraňoval isté miesto. Znázorňovali ho ako hada. Dnes sa tento termín často používa na označenie určitej charakteristickej atmosféry, ktorú má dané miesto. Často ide o malebné zákutia ľudovej a historickej architektúry, či miesta v prírode.)


Lektor sa predstavil účastníkom svojou prezentáciou, svojim portfóliom. K našej téme fotografovania pripravil názorné ukážky a podrobne vysvetlil, čo  a akým spôsobom majú fotografi fotografovať, čo si všímať, ako sa zmocniť témy. Počas nasledujúceho dňa sa účastníci premiestnili do Banskej Štiavnice, rozdelili sa do malých skupín a hľadali vhodné námety. V neskorých popoludňajších a vo večerných hodinách nasledovala úprava nafoteného materiálu. Lektor  následne vyhodnotil práce fotografov, vysvetlil, ktorý záber sa podaril, ktorý menej, spoločne nachádzali ducha mesta. S uchopením a spracovaním témy boli lektor aj všetci účastníci spokojní. 


Robo Kočan označovaný ako predstaviteľ tzv. slovenskej novej vlny, na pražskej FAMU. Princípom jeho tvorby je hra. Rád nazerá svojím objektívom do priestorov poza oponu, ktoré nazýva Príbehy z druhej strany. Fotograf rád kreslí svetlom do tmy a hrá sa s tieňmi, čím vyjadruje fantáziu detského sveta a snívanie, ktoré si dospelí už nechcú dovoliť. Tajomné bytosti nám autor otvára v tieňohrách alebo tieňovom divadle, ktoré na diváka pôsobí nie ako fotografia, ale ako maľba. Vďaka takémuto pohľadu a spracovaniu nám otvára autor dvere do svojho tajomného alebo paralelného sveta.


 "Robo Kočan rozvinul fotografickú hravosť a radosť. Narába s dvojexpozíciami negatívov, pričom vznikajú tajomné krajinky s tancujúcimi postavičkami pripomínajúce mimozemské bytosti," charakterizoval jeho tvorbu známy fotograf Ľubo Stacho. Podľa neho Kočan patrí k výrazným predstaviteľom slovenskej fotografie ostatných dvoch desaťročí.

 

 

video z workshopu

 

fotogaléria z workshopu

 

 

 

 

 

Letný fotografický workshop Svetlo a tieň

Akt v diptychu
Land art fotografia

 

Letný fotografický workshop Svetlo a tieň, organizovaný Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, sa konal v penzióne Včielka, v Ipeľskom Sokolci. Fotografi sa mohli prihlásiť do dvoch dielní – Akt v diptychu a Land art fotografia.
Prihlásení účastníci boli dopredu oboznámení lektorom s  jeho koncepciu práce. Vyzval ich, aby si dopredu premysleli, čo a ako budú fotografovať. To predpokladalo, priniesť si rekvizity, pripraviť si staršie zábery, ktoré by mohli skombinovať s novými, nafotenými, premyslieť si, aké obrazové páry si hodlajú pripraviť. Možnosti týchto párov/diptychov mohli vytvoriť na základe podobnosti tvarov, na základe podobnej atmosféry, na humornom základe, na základe výtvarnosti...

 

 


 

Fotografom na workshope bol k dispozícii skener a projektor, ktorý mohli využívať pri práci, taktiež mohli využívať prenosný fotoateliér. Bola vytvorená možnosť aj pre apropriáciu, akési pripodobnenie - ak si autori priniesli ľubovoľnú predlohu, podľa ktorej chceli postupovať. Mohla to byť stará fotografia, výtvarné dielo, reprodukcia umeleckého diela...
Lektor dopredu premietol rôzne názorné ukážky, na základe týchto ukážok si mohol každý z účastníkov pripraviť svoju koncepciu, na základe ktorej potom ďalej pracoval. Lektor kládol dôraz na samostatnosť a kreativitu, ale zároveň bol prítomný a nápomocný pri každom jednom zábere.  

 

 

Akt v diptychu - bol zameraný na vyjadrenie pocitu, názoru na ženské telo spojené s pridruženou realitou. Vznikom dvojice záberov respondenti nachádzali zmysluplné vzťahy, protiklady a iné hlbšie súvislosti vizualizácie.   Workshop bol ukončený rozborovým a hodnotiacim seminárom, všetci účastníci po svojom uvážení a spolupráci s lektorom vybrali niekoľko najlepších diptychov, ktoré boli premietnuté, autori prezentovali svoj zámer a všetci spoločne vyhodnotili výsledné dielo

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Fotografický workshop

Regionálneho osvetového strediska v Leviciach - 

 

Svetlo a tieň /akt a Dokumentárny projekt Premeny Slovenska sa na Počúvadle niesol v znamení meteorologických premien Slovenska. V kalamitný piatok sa -  po snehových problémoch s dopravou - na miesto určenia prekvapujúco dostavil takmer každý prihlásený účastník. Boli však aj takí, ktorí kvôli doprave nedorazili, alebo prišli po trojhodinovej pešej túre - zmorení, mokrí od snehu a únavy.  Mnohí mali rozcvičku po ceste v podobe pílenia padnutých stromov na ceste, mnohí po snahe dostať svoje auto zo závejov... Ale pomohli traktory a dobrí domáci ľudia.
S malým oneskorením sa začal samotný program – osobná prezentácia lektorov a tiež prezentácia na určenú tému. Lektori, Boris Németh / Fotograf roka 2011 / a Ján Viazanička, predstavili svoj Dokumentárny projekt Premeny Slovenska. O ich projekte sa kurátorka L. Majlingová vyjadrila: „Boris Németh inklinuje skôr k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad prináša často bizarný, inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.“ Samotní autori sa vyjadrili, čo ich zaujíma: premeny, ich forma, ale aj obsah. Zaujímajú sa o mestá, dediny, sídliská aj novodobé satelity, pochody, demonštrácie, štátne sviatky aj folklórne festivaly, zatepľovanie domov, automobilky, diaľnice, nákupné centrá, Poloniny, Tatry, Dunaj aj Zemplínska šírava.
Celá sobota patrila fotografovaniu – od nasledujúceho skorého rána účastníci jednej skupiny navštívili neďalekú obec, kde zvečňovali atmosféru  domácej zabíjačky a fašiangový sprievod masiek. Úlovky v podobe dokumentárnych a umeleckých fotografií sú pozoruhodné.
Svetlo a tieň ako základný stavebný prvok umeleckej fotografie sa na workshope na Počúvadle premietol aj v tradičnom žánri fotografie – v akte. Zúčastnení fotografi si vyskúšali najprv fotografovanie v daných priestoroch chaty a neskôr absolvovali fotografovanie v improvizovanom fotografickom štúdiu. Lektor skupiny Gabriel Kosmály im premietol inšpiračné zdroje, ktoré boli prezentované z diel najvýznamnejších fotografov 20. a 21. storočia. Samotná práca prebiehala v dvoch skupinkách. Prvá skupina vďaka prekrásnemu počasiu fotografovala v exteriéri na tému diptych, kde hľadali motívy formou, alebo obsahom blízke ženskému telu. Tieto práce pridružili k materiálom nafotografovaným v interiéri. Druhá skupina sa snažila vytvoriť fotografie nie prvoplánového charakteru, ale telo zobrazovali formou štylizácie a montáže. Významným prínosom bola osobnosť pražskej modelky Kláry, ktorá sa svojim dokonalým pózovaním, vlastnými nápadmi a skúsenosťami pričinila o kvalitu výsledného záberu. V prestávkach fotografovania, ale aj mimo nich, prebiehali konzultácie s lektorom.
Každý účastník si pripravil svoje denné portfólio, ktoré sa prezentovalo vo večerných hodinách, za aktívneho hodnotenia  lektorov. Pracovalo sa naozaj veľa a to v tvorivej atmosfére. Všetci si  mohli odniesť niečo, čo ich v ďalšej práci obohatí a výtvarne posunie k novej obrazotvornosti. Vznikli naozaj zaujímavé artefakty, ktorých spoločným menovateľom bolo výtvarné hľadanie a invenčnosť.

 

 

 

napísali nám účastníci workshopu:

Posielam spoločnú fotečku ostatné pošlem trošku neskôr.
Ešte raz ďakujem za pozvanie, super bolo.  Ďakujem všetkým za parádny víkend :-)
Dovidenia.
Peter Pintér


Vážení priatelia,
 Dovolím si použiť takéto oslovenie, pretože atmosféra na workshope bola skutočne priateľská. Po absolvovaní workshopu na jeseň 2014 v Leviciach som nezaváhal a keď prišla ponuka zúčastniť sa workshopu na Počúvadle bolo rozhodnuté – ide sa na workshop. Počasie síce robilo všetko preto aby sme sa na Počúvadlianske jazero nedostali ale nedali sme sa – dorazili sme všetci. Nezabránila nám v tom ani kalamita, meškajúce autobusy, či vlaky a dokonca ani popadané stromy na cestu. Čakalo nás príjemné ubytovanie, výborná strava, perfektne pripravení lektori ako aj kvalitná modelka. Spoločne sme vytvorili tvorivú a motivačnú atmosféru, vďaka ktorej bola fotografia jedinou témou nášho záujmu od rána až do neskorého večera. Zásluhu na tom všetkom mali všetci, ktorí sa workshopu zúčastnili. Nebýva však pravidlom, že aj najvyšší manažment priloží ruku k dielu  a podporí tak nielen tých, ktorí sa na príprave workshopu priamo podieľali ale dá tak jasne najavo dôležitosť podujatia a zodpovednosť s akou ROS Levice robí svoju prácu. V nedeľu sme odchádzali domov s množstvom výborných (tak povedali lektori...) fotografii, plní dojmov, nových vedomostí a hlavne chuti do ďalšej práce. Všetci sme sa svorne zhodli na tom, že sa určite opäť stretneme na letnom worksope, ktorý už teraz ROS Levice pripravuje. Vďaka vám všetkým za krásny fotografický víkend.
Ing. Marián Valovič

................     a teším sa na letný workshop.
Štefan Majtán

                                                         

 fotogaléria:

 

                                                                        

video