Partneri portálu: 
 
 
 
Pofestivalová prehliadka Envirofilm

 

 

 

 

 

Vytvorte s nami EKOSIEŤ!


Počas organizovania environmentálne zameraných podujatí v našom regióne sme sa stretli s veľkým záujmom o tieto vzdelávacie aktivity. Zároveň bola vyslovená aj potreba sústrediť nejakou formou neformálne, či formálne skupiny ľudí, ktoré sa venujú ochrane prírody, ochrane a tvorbe životného prostredia, resp. svojimi aktivitami alebo životným štýlom inšpirujú v tomto smere ostatných.
Našou reakciou na tento podnet bolo zorganizovanie podujatia EKOSIEŤ, ktoré považujeme za akýsi nultý ročník „čohosi“, čo by sme v budúcnosti radi premenili na festival všetkých a všetkého dobrého, pekného, zaujímavého, pozitívneho, čo sa v našom regióne deje alebo už je v oblasti ochrany prírody, ochrany a tvorby životného prostredia, či návratu k prirodzenému a zdravému životnému štýlu.
Tento rok si v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach v dňoch 23. – 25.5. 2012 mohli žiaci základných a stredných škôl z Levíc a okolia pozrieť filmy ocenené v minuloročnom festivale Envirofilm 2011. Pre nižší stupeň sme vybrali film Strážca divočiny režiséra Roberta Rajchla o živote medveďov v Tichej doline slovenských Tatier. Vyššie ročníky zhliadli znova pútavý počin režiséra Pavla Barabáša V tieni Džingischána. Premietania envirofilmov sa zúčastnili aj študenti z Fínska, ktorí sa podujatia zúčastnili ako návšteva Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach. V tomto prípade sme sa popýšili filmom režiséra Zdena Vlacha V lúčnom kráľovstve, ktorý je úžasnou prehliadkou tých najkrajších zákutí slovenskej prírody.
Pre žiakov materských škôl sme mali v spolupráci so študentmi PaSA Levice pripravené Ekohry, počas ktorých zážitkovou formou spoznávali rastliny a živočíchy žijúce v areáli levického hradu, dozvedali sa o účinkoch liečivých bylín, o kolobehu vody v prírode, o triedení odpadu, zahrali sa pohybové hry. Veľmi nás potešila účasť nielen materských škôl z Levíc, ale aj z Hronských Kľačian, Želiezoviec, či Základnej školy z Kozároviec.
Okrem sprievodných podujatí pre školy v Leviciach a okolí sme pripravili niekoľko zaujímavých akcií pre verejnosť.
23.5. 2012 v čase 15.00 – 17.00 to boli Rozhovory s dulou a poradkyňou pri dojčení Denisou Urbanovou, ktorá predstavila prácu a poslanie duly, odpovedala na otázky týkajúce sa prirodzeného pôrodu, dojčenia a podpory matky a dieťaťa ako samostatnej jednotky.


 

 

 

Rovnako 23.5. 2012 v čase od 17.00 – 19.00 pani Milada Rakovská predviedla prípravu jedál spojenú s ochutnávkou pod názvom Ako chutia zdravé potraviny?. Inšpirovať sa mohli všetci, ktorých zaujíma zdravý životný štýl, či chcú zmenou stravovacích návykov prispieť k riešeniu svojich zdravotných problémov.
Tréning tvorby prírodných záhrad, pod vedením vynikajúcej permakultúrnej dizajnérky Patrície Černákovej, 24.5. 2012 v čase od 16.00 – 19.00, bol určený všetkým, ktorí chcú na svojom pozemku, či v školskom areáli vytvoriť peknú, nízkonákladovú a podľa chuti aj jedlú prírodnú záhradu. Vytvoriť ju s deťmi a pre deti, rešpektujúc a využívajúc pri tom prírodné zákonitosti.
Spomínané podujatia prebiehali v „ krbovej“ miestnosti Tekovského múzea v Leviciach, v spolupráci s ktorým ich Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo. Všetci návštevníci mali možnosť prezrieť si panelovú prezentáciu mimovládnych organizácií v našom okrese, zaoberajúcich sa problematikou ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírody, ochrany zvierat a iných. Účasť na podujatiach je potrebné nahlasovať na tel. čisle 0918949539, H. Longauerová. Vstup je zdarma.
25.5. 2012 študenti SOŠPa SV v Leviciach spolu s lektormi a učiteľmi, ktorí pracovali na projekte Agropuzzle pripravili konferenciu na záver realizácie a prezentácie vytvorených výstupov. Obsah projektu zahŕňal tvorbu študijných materiálov pre agropodnikateľa, ktorý chce ponúknuť turistovi širšiu škálu možností a to návštevu miest zapísaných medzi pamiatky Unesco a prírodné krásy Natura 2000. Študenti vystúpili so svojimi prezentáciami a program obohatili videami spracovanými ako inštruktážny materiál na vyučovanie.

 

 

 

 

Ďalším bodom programu študentov SOŠPaSV v Leviciach bola beseda o projekte „Honba za divočinou“, ktorý bol výstupom absolventov vzdelávania mladých vedúcich realizovaného na Slovensku IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže v rámci Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, v levickom okrese v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom.
Podujatia EKOSIEŤ sa tento rok zúčastnilo približne 660 návštevníkov. Za spoluprácu ďakujeme Tekovskému múzeu v Leviciach, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, tiež Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb vidieku v Leviciach, rovnako aj lektorom kurzov pre verejnosť a Občianskemu združeniu Na háji.
Zároveň si dovoľujeme vyzvať všetkých, ktorí by sa akoukoľvek formou chceli do našej EKOSIETE zapliesť na budúci rok, aby nás kontaktovali na t.č. 0918 949 539, h.longauerova@gmail.com, Helena Longauerová.