Partneri portálu: 
 
 
 
Svet je pre všetkých

 

 

Deti postavili farmu pre zvieratká

 

 

Materská škola s kresťanskou výchovou na Okružnej ul. 23 v Leviciach bola 2. októbra 2010 plná malých staviteľov.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS Levice) tu zorganizovalo výchovno-vzdelávacie podujatie „Staviame farmu“, ktorým si deti pripomenuli Svetový deň hospodárskych zvierat. ROS Levice tak vyšlo v ústrety študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, ktorým prípravou tohto podujatia umožnilo zrealizovať povinnú absolventskú prax. Na príprave podujatia sa podieľali štyria študenti štvrtého ročníka po dobu jedného týždňa.
Cieľom podujatia bolo hrovou formou odovzdať deťom informácie o prirodzených životných prejavoch hospodárskych zvierat, o ich každodenných potrebách, ako aj o potrebách ľudí voči hospodárskym zvieratám, s úmyslom výchovy k humánnemu prístupu ku zvieratám.

 

V divadielku hlavní hrdinovia – kravička, prasiatko a sliepočka porozprávali, v akých podmienkach hospodárske zvieratá žijú vo veľkochovoch. Pripravené stanovištia hrovou formou oboznámili deti s prirodzenými prejavmi hospodárskych zvierat, s ich potrebami, ako aj s pôvodom jednotlivých produktov a výrobkov živočíšnej výroby.
Na záver deti vyžili získané poznatky pri stavbe nového domova pre hospodárske zvieratká – ekofarmy. Súčasťou podujatia bola aj vegetariánska ochutnávka, na ktorej si malí stavitelia s radosťou pochutili.