Partneri portálu: 
 
 
 
Podujatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takí sme...


 Živá kultúra v susedných štátoch a predovšetkým prejavy folklorizmu poskytujú významnú možnosť prezentovať tradičnú kultúru a primerane atraktívnym spracovaním ju včleňovať do súčasnej  kultúry.   
Od 8.9. 2011 do 11.9. 2011 sa v Leviciach a v levickom okrese konal  IV. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu s názvom „takí sme!“. Mladí ľudia vo veku od 15 do 65 rokov pricestovali k nám už štvrtýkrát zo susedných krajín (aj z V4), aby nám predstavili kultúrne a folklórne tradície, folklórne i gastronomické hodnoty svojho kraja a svojho regiónu. Ich tance nás očarili ladnosťou pohybov a kroje svojou krásou a pestrosťou. Vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií je nielen príjemné, ale aj nanajvýš  žiadúce a určite nás všetkých obohatí nezabudnuteľnými zážitkami. Posledný víkend levický okres žil folklórom.
Vo štvrtok 8.9. 2011 náš festival začal. Dôstojne a s tancom nielen v srdci, ale hlavne na javisku ho v Tlmačoch otvoril folklórny súbor Gruppo Folk Palagianello z Talianska. Spolu si zatancovali s domácim súborom Vatra. V piatok 9.9. 2011, po oficiálnom prijatí domácich a zahraničných súborov primátorom Mesta Levice, Štefanom Mišákom, bubny kapely Campana Batucada z Nitry zobudili celé centrum. V pestrofarebnom sprievode, ktorý viedli mažoretky Mladosť z Tekovských Lužian a tanečníci TŠK Junilev z Levíc, kráčali členovia krojovaných súborov z piatich krajín: z nášho regiónu slovenské, z Talianska Gruppo Folk Palagianello, z Maďarska Fonix, z Poľska Wielkopolanie a z Moravy Drahan. V galaprograme, ktorý sa konal v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach, sa o dobrú náladu postarali najskôr Veselí chlapci z Veľkých Kozmáloviec. Radosť z javiska rozdával Detský folklórny a mládežnícky súbor Radostník z Levíc. Diváci ďalej tlieskali moravskému folklóru FS Drahan z Blanska a maďarskému súbor Fonix, ktorý prišiel z Debrecína. V krásnych krojoch sa prezentovali členovia súboru Wielkopolanie z Poznane z Poľska. Ozvláštnením festivalu bolo vystúpenie talianskeho súboru Palagianello z Talianska. Záver patril DaMFS Kincső zo Želiezoviec, ktorého vystúpenie bolo dôstojným vyvrcholením galaprogramu festivalu. Paralelne s galaprogramom v Leviciach, sa v piatok večer tancovalo aj v Kameníne, kde sa začal tzv. Myjavský program folklórnych skupín z Dolného Ponitria a Dolného Pohronia. Skupiny Vatra z Tlmáč, Garam menti z Levíc a folklórna skupina Búzavirág z Plášťoviec priamo z levického sprievodu odcestovali do novozámockého okresu, aby ako súčasť medzinárodného festivalu odtancovali v programe „Farby a paralely“.
Večer sa všetci účastníci stretli v jedálni Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, na ochutnávkach gastronomických pochúťok zúčastnených krajín. Medzinárodný tanečný dom so spevom a tancom pokračoval do neskorých nočných hodín.

 


 

V sobotu 10.9. 2011 festival pokračoval v Želiezovciach. V programe III. Pohronská verbovačka vystúpili okrem pozvaných domácich súborov aj Bokréta z Kamenína, Garam menti z Levíc, Hont z Vinice, domáci Kincső aj folklórne skupiny Főnix z Debrecína a folklórny súbor Csata, tanečná skupina Csatangoló a ženská spevácka skupina z partnerského mesta z Isaszegu. Vyvrcholením bolo vystúpenie našich talianskych hostí Gruppo Folk Palagianello. Zatiaľ, kým verbovali v Želiezovciach, folklórne skupiny Wielkopolanie a moravský Drahan sa roztancovali na Santovke. Po  vystúpení odcestovali do Želiezoviec, kde v Dome kultúry do skorých ranných hodín v Tanečnom dome pokračovali v zábave.
Nedeľa patrila svätým omšiam, ktoré sa konali v  Kostole sv. Michala v Leviciach, v reformovanom kostole v Leviciach, v Kozárovciach a v Plášťovciach za účasti zahraničných „folklórnych hostí“. Popoludnie festival pokračoval vystúpeniami zahraničných súborov v regióne: v Kozárovciach sa predstavil moravský a poľský súbor, v Plášťovciach taliansky a maďarský.
Uplynulý víkend celý náš región žil folklórnym festivalom „Takí sme...“. Pozvané súbory, domáce, ale aj zo zahraničia, potvrdili skvelý chýr, ktorý ho predchádzal. Poďakovanie pri jeho realizácii patrí poslancovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, Milošovi Zaujecovi, ktorý už štvrtý rok prevzal záštitu nad podujatím a každému, kto i len dobrou myšlienkou prispel k skvalitneniu a realizácii podujatia.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, MK SR a Mesta Levice.
Estera Juhászová
 

 

 

 

 

fotogaléria z MFF 2011

 

 

 

 

okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

Kalamajka

 

V Čajkove sa v piatok 15. apríla konala okresná súťaž prehliadky detských folklórnych súborov. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach bolo hlavným organizátorom prvého ročníka prehliadky v okrese Levice a dalo jej názov Kalamajka. Na domácej pôde prehliadku otvorila starostka obce Emília Nichtová, poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pozvanie prijala PaedDr. Marta Kosmályová, zastupujúca riaditeľka ROS Levice, Ing. Magdaléna Zsiga, prednostka Obvodného úradu Levice a Mgr. Július Žúbor, riaditeľ ZŠ v Čajkove. Kalamajku moderovala Mgr. Martina Dianová, vedúca súboru Makovička zo Žemberoviec. Výkony účinkujúcich súborov hodnotila porota v zložení PhDr. Margita Jágerová, etnologička z UFK Nitra, Mgr. Katarína Babčáková, metodička folklóru pre detské folklórne súbory v Národnom osvetovom centre Bratislava, PhDr. Andrea Jágerová, metodička folklóru, hlasová pedagogička zo Zvolena.                                                    Postupne sa na javisku vystriedalo vyše 160 účinkujúcich. DFS Klások z Čajkova predviedol, ako to vyzeralo pri Čajkovskom mlyne. Súbor pracuje pod vedením Mgr. Miroslavy Nichtovej a Mgr. Lucii Valachovičovej. DFS Kľačanček vznikol ešte v roku 1974 a jeho repertoár pramení zo zvykov a tradícií obce. Vo svojom vystúpení sa zahrali na vojakov. Vedúcou súboru je Mgr. Lucia Kóšová. DFS Plamienok z Tlmáč chcel svojim vystúpením motivovať k spolupráci ďalších nových členov, pretože v súbore chýbajú staršie deti. Vedúcou súboru je Mária Rajčanová a pod jej vedením sa predstavili s pásmom hier a piesní o vtáčikoch. Z Levíc prišiel do Čajkova súbor Vinička zo ZŠ na Vinohradoch. Umeleckou vedúcou je Mgr. Adriana Cucurová a potlesk si deti vyslúžili za vystúpenie Hra na nite. DFS Čakanček z Čaky bol založený v roku 1992 a v súčasnosti má 17 členov, ktorí pracujú pod vedením Mgr. Márie Hronovskej. Vystúpili s programom Hry na lúke. Zo ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach prišiel súťažiť DFS Radostník s vystúpením Zahrajte sa s nama. Deti v súbore pracujú pod vedením Pavla Číkoša. Druhý Plamienok prišiel na Kalamajku z Veľkých Ludiniec, kde pracujú už od roku 1996, v súčasnosti pod vedením Mgr. Anikó Brédovej. Len vlani v októbri vznikol súbor Makovička zo Žemberoviec, ale už teraz má 30 členov vo veku od 6 do 15 rokov. Pracuje pod vedením Mgr. Martiny Dianovej a predstavil sa pásmom Vynášanie Moreny. Záver patril detskému a mládežníckemu súboru Kincső, ktorý sa prezentuje nielen doma, ale vo všetkých okolitých štátoch. Vedúcim súboru je Alexander Juhász. Za svoje vystúpenie Zábava na Haburu si vyslúžili veľký potlesk divákov. Po súťaži sa uskutočnil rozborový seminár vedúcich súborov s členkami poroty. Deti si zatiaľ prišli na svoje medzi remeselníkmi zo Šiah a z Levíc, s ktorými si mohli vyskúšať rôzne techniky maľovania kraslíc a servítkovú techniku - dekupáž.  Netrpezlivo však očakávali verdikt poroty, ktorá rozhodla, že na krajskú prehliadku s názvom Kvetinky kraja, ktorá sa uskutočňuje 28. apríla 2011 v Želiezovciach postupujú súbory: Čakanček z Čaky, DaMFS Kincső. Slová chvály patria aj hostiteľskej obci Čajkov, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia.  Pani starostka Emília Nichtová pri organizovaní vo všetkom vyšla v ústrety Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach, ktoré sa poďakovalo za pohostinnosť a ústretovosť, s akou podujatie prijali.


 

 

fotogaléria

 

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

„ Kvetinky Kraja “

 

Krajská prehliadka sa uskutočnila dňa 28. apríla 2011 v Dome kultúry v Želiezovciach.
Organizátormi boli Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mesto Želiezovce, Dom kultúry v Želiezovciach. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Neoceniteľnou odmenou pre detských tanečníkov bolo uznanie a potlesk nadšeného publika. S radosťou môžeme konštatovať, že aj mladšia generácia má stále záujem o tradičnú ľudovú kultúru. Učia sa tance, piesne, i zvyky svojich predkov. Kultúrny dom v Želiezovciach sa zaplnil pestrofarebnými krojmi, ľudovými hudobnými nástrojmi, a hlavne množstvom talentu.  Stretlo sa tu to najlepšie z celého Nitrianskeho kraja a konkurencia bola silná. Deti z okresov Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Levice ukázali, že majú čo predviesť zo svojej usilovnej práce. Odborná porota mala neľahkú úlohu pri výbere vzorových reprezentantov za náš kraj.
Pri bohatej účasti 6 súťažiacich detských folklórnych kolektívov z NSK si Zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola, ktoré bude v Likavke 3. 6. – 5. 6. 2011, odniesli deti z DFS Čakanček z Čaky s pásmom „Hry na lúke“ a  DaMFS Kincső zo Želiezoviec s číslom

„ Zábava na Haburu“.
Umiestnenie v Striebornom pásme získali: DFS Fatranček z Nitry, DFS Jelenček z Jelenca, DaMFS Matičiarik z Nových Zámkov a DFS Žochárik z Topoľčian.
Krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov  hodnotila porota v zložení:

Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, choreografka, tanečná pedagogička, CTK Myjava
Tamás Dobsa, tanečný pedagóg, umelecký vedúci Tanečného divadla Ifjú Szivek/Mladé srdcia/, Bratislava
Mgr. Katarína Babčáková, metodička pre DFS na Slovensku, NOC Bratislava
Mgr. art. Vladimír Michalko, tanečný pedagóg, choreograf, Bratislava
PhDr. Margit Jágerová, PhD. etnologička, speváčka, UKF Nitra.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým deťom i rodičom za vzornú spoluprácu a obetavý prístup pri nacvičovaní na okresné a krajské prehliadky. Rodičia podporili svoje deti i účasťou na prehliadkach, čo ešte viac umocnilo samotnú atmosféru podujatí.
Deti opäť ukázali, že prostriedky vynaložené na ich rozvoj padli na úrodnú pôdu a sú pýchou nás všetkých.

 

 

fotogaléria

 

 

 

POD LIKAVSKÝM  HRADOM

 

Ľudové tradície pretrvajú len vtedy ak aj naďalej budú medzi nami priaznivci a nadšenci, ktorí ich budú uchovávať a šíriť ďalej. Výchova mladej generácie je toho nevyhnutnou podmienkou. Ku kráse ľudového prejavu je potrebné pritiahnuť tých najmenších, z ktorých časom vyrastie nová generácia tanečníkov, spevákov a muzikantov. Víkend 4. -5. júna 2011 bol dôkazom toho, že na Slovensku pracuje množstvo takýchto detí.
V kultúrnom dome v Likavke sa v tomto termíne konal už XXXVI. ročník detského folklórneho festivalu Pod Likavským hradom a zároveň 23. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov.
Z krajských kôl postúpili na celoštátnu súťaž len tí najlepší. Na tento ročník festivalu postúpilo zo všetkých 8 krajov Slovenska až 17 kolektívov, ktoré sa predstavili v 18 súťažných choreografiách. Spolu sa teda na festivale predstavilo okolo 560 účinkujúcich.  O víťazov celoštátnej súťaže rozhodla odborná porota v zložení:
Mgr. art. Miroslava Palanová - choreografka, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska
Mgr. art. Pavel Bútor - choreograf
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná - choreografka, riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave
Mgr. art. Agáta Krausová - tanečná pedagogička, vedúca tanečného odboru Súkromneho tanečného konzervatória v Nitre
PaedDr. Angela Vargicová - hlasová pedagogička
PhDr. Andrea Jágerová - etnologička, speváčka ľudových piesní
Mgr. Peter Obuch - hudobník, Piešťany.
  Súťažná časť hudobného festivalu prebehla v sobotu v dvoch súťažných blokoch.
A keďže festivaly nie sú len o vystupovaní ale aj o nadväzovaní priateľstiev, večer sa všetci účinkujúci stretli na spoločnom večernom programe, kde hrali a spievali čo im hrdlá vláda. Festival pokračoval v nedeľu rozborovým seminárom a poobede slávnostným galaprogramom, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien.
Porota rozdelila všetkých účinkujúcich do troch pásiem bronzového, strieborneho a zlatého. Úroveň prehliadky bola veľmi vysoká.
DaMFS Kincső zo Želiezoviec v komornej forme získal zlaté pásmo a zvláštnu cenu poroty dostal pár v zložení Anita Kovácsová  s Tomášom Volterom za štýlovú interpretáciu tanca.
Z Likavky sme odchádzali s dobrým pocitom, sme na náš súbor veľmi pyšní.
 

                                                           


 

 

 

I. folklórny workshop pre MŠ


V ponuke  Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sú aj vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov. Medzi naše aktivity patrí aj organizovanie metodických  a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre.  Dňa 10. júna 2011 v spolupráci s Obcou Farná,  Občianskym združením Nádas a Materskou školou z Farnej,  ROS Levice  zriadila v priestoroch Domu kultúry vo Farnej I. Folklórny workshop detských  hier  pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl zo želiezovského regiónu.
 Ide o projekt zameraný na podporu rozvíjania tvorivých schopností a zručností detí. Využívaním výhod progresívnych metód práce nenásilnou                for mou, primeranými prostriedkami sme vytvorili  účastníkom priestor na zvýšenie úrovne prípravy v amatérskej tvorbe. Počas dňa v rámci tvorivých dielní ľudových remeselníkov sa deti naučili pracovať so šúpolím, zhotovili si bosorky z odpadového materiálu, ale prišli  si na svoje aj také deti, ktoré si dali na tvár maľovať obrázok tigra. Lektorkami boli: Erika Bernáthová, tanečná pedagogička, učiteľka zo SZUŠ z Liptovského Mikuláša a Ágnes Tálas, metodička  pre Materské školy z Hagyományok Háza/Dom tradícií v Budapesti. Našim hlavným cieľom bolo: schopnosť neizolovať prejavy tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako integrálnu súčasť existujúceho kultúrneho prostredia, využívať ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote.  Do dielne sa zapájali deti pod vedením profesionálov - tanečných pedagógov, pričom sme vychádzali z aplikácie týchto princípov:
• zábava - využitím detských hier
• hudobná  a tanečná príprava                                                                              • teória  - poskytovanie potrebného množstva informácií o detských hrách,                o tanci, jeho druhoch a dejinách. V rozborových seminároch , ktoré nasledovali po výuke,  lektorky  upozornili aj na to, že na dnešných spoločenských podujatiach, napr. školských oslavách nie sú potrebné „importované“ cudzie zvyky, lebo naše tradície sú pre nás neporovnateľne hodnotnejšie.
Na tvorivej dielni sa zúčastnilo cca. 120 detí v doprovode pedagógov z príslušnej materskej školy a niekoľkých  rodičov. 

 

S rešpektom a očakávaním som prijala pozvanie Eszter Juhász realizovať tanečný workshop v rámci 1. folklórneho workshopu detských hier vo Farnej.  Mojou úlohou bolo predstaviť  deťom tanečné hry zo Slovenska. Prekvapila ma veľká účasť detí aj učiteliek. Deti reagovali spontánne, zapájali sa do tanečných hier, tancovali a spievali. Moju prácu uľahčoval aj veľmi pekný vzťah zúčastnených pedagogických pracovníkov a detí. Z môjho pohľadu lektora tvorili ucelený homogénny celok.
Po praktickej ukážke nasledoval seminár s prítomnými učiteľkami MŠ, kde prebehla bezprostredná a konštruktívna výmena skúsenosti a priniesla vzájomnú inšpiráciu.
Zaujali ma organizované remeselné dielne, tvorivosť, nápaditosť a uvoľnenosť detí s akým nenúteným nadšením realizovali nádherné práce.
Chcela by som vysloviť obdiv organizátorom za pestro pripravenú akciu, jej pedagogickú hodnotu a hladký priebeh.
 Stretnutie mi prinieslo ďalšie inšpirácie a nové myšlienky do praxe učiteľa ľudového tanca. Rada by som spomenula ešte jednu skutočnosť. Nachádzala som sa na národnostne zmiešanom území, ale necítila som, že by nás niečo rozdeľovalo. Naopak znova som sa ubezpečila, že keď ľudia robia niečo s láskou a zo srdca, nepoznajú prekážky iba riešenia a porozumenie. Cítila som sa tam veľmi dobre.

 


                                                                                                           Erika Bernáthová

 

 

 

 

MYJAVA 2011 - 52. Medzinárodný folklórny festival
17. - 19. júna 2011
      


Najväčším podujatím svojho druhu je každoročný trojdňový medzinárodný folklórny festival a festival európskej tradičnej kultúry.  Koná sa  vždy približne v polovici júna a patrí medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku (Myjava, Detva, Východná). Zúčastňuje sa na ňom pravidelne okolo 1400 účinkujúcich – tanečné súbory, ľudové hudby, sólisti – nielen zo Slovenska, ale z celej Európy, ba i z celého sveta.
 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je tradičný „jarmek“, ktorý sa koná vždy počas festivalovej soboty v centre mesta. Myjavský festival je zároveň jediným podujatím na Slovensku s veľkým podielom nescénických programov, ktoré zväčša zastrešuje fiktívne kopaničiarske mestečko MY-A-VY s kulisami myjavských domčekov. Tu sa odohrávajú ľudové rozprávania, divadelné predstavenia pre deti i dospelých, ochutnávky regionálnych špecialít a koštovky páleného, ľudové tanečné zábavy... Mestečko je súčasťou festivalového areálu v PKO Trnovce a diváci ho

môžu nájsť v časti zvanej „Lúka“.

 

Scénické programy a hlavné festivalové programy vôbec sa odohrávajú priamo v amfiteátri Trnovce, ktorý má kapacitu asi 5000 ľudí. Festivalovú atmosféru tu dotvárajú stánky ľudových umelcov, remeselníkov a stánky s občerstvením. Význam festivalu za jeho polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska, ale aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach nezastupiteľný. So súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava a Festival európskej tradičnej kultúry sa úspešne zaradil k popredným podujatiam na Slovensku, zameraným na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu je jeho prijatie za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999.
 

Návštevníkom festivalu sa tento rok počas troch festivalových dní predstavili aj folkloristi z nášho okresu. V sobotňajšom programe dedinských folklórnych skupín  s názvom Pridajte sa do tanca! - farby a paralely, sa predstavili folklórne skupiny z Dolného Ponitria – FSk Jaročan z Jarku pri Nitre a FSk Dolina z Mane, z Dolného Pohronia – FSk Bokréta z Kamenína, Senior Vatra Tlmače a Senior Garam mente z Levíc. Autorkou programu bola metodička Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Estera Juhászová:

 

„ Ľudovú zábavu  - oživila myšlienka, že by bolo zaujímavé a jedinečné ukázať vedľa seba rôzne štýly kultúry, objaviac rozdiely aj vzťahy. Vyberala som z originálnych tancov folklórnych skupín, prípadne také choreografie, ktoré sa sformulovali z osobnej inšpirácie. Elegancia, virtuozita, poézia a dráma charakterizuje tieto tance, sú originálne a pestré, tak ako aj ich tisícfarebná hudba alebo malebné kroje. Zámerom predstavenia je ukázať tieto v znamení vybraných domácich regiónov. Dúfam, že ďalekosiahlym umeleckým obsahom naplnené diela, v ktorých je choreografická myšlienka  prvoradá, sa pomestia v mieri na javisku  s dielami – nositeľmi inej umeleckej hodnoty, predstavujúcimi výhradne krásu autentického tanca a hudby,  čarujúcimi z tanca iba estetický zážitok. Neviazaná štruktúra predstavenia, ktorá vykúzli rôzne nálady, ponúka pocity zo sedliackej kultúry. Organizačným princípom predstavenia zloženého z choreografií   autentických tancov je ukážka ľudovej kultúry prenesenej do iného prostredia. Veď ako sa v čase reformy objavili  na plesoch ľudové tance ako ples otvárajúce tance, tak isto sa objavili aj autentické ľudové piesne. Tanečné skupiny sa budú striedať jedna za druhou: hlasné veselie a sviatočná vážnosť naraz.“
Strhujúca  atmosféra a nákazlivá energia  predstavenia – týmito slovami môžeme najjednoduchšie charakterizovať vystúpenie našich folkloristov, ktorí  zanechávali  veľmi príjemné a pozitívne dojmy. Uplynulý víkend bol ozajstným a skutočným sviatkom na Myjave. Patrí obrovská vďaka tanečníkom a ich vedúcim, ktorí reprezentovali náš región, len dúfame, že si odniesli len veselé a humorné spomienky ......spod Myjavskej veže.....Veľa šťastia a chuti vo vašej práci!
 

fotogaléria

 

  

 

Šaffova ostroha

 

Národné osvetové centrum, Obec Dlhé Klčovo, Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou organizovali v dňoch 27. - 29. mája 2011 v Kultúrnom dome v Dlhom Klčove celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou - ŠAFFOVA OSTROHA 2011.
Predstavili sa tanečníci z celého Slovenska a zahraničia, ktorí prešli výberom a sitom z okresných a krajských súťaží. Diváci mali možnosť vidieť 64 tancov. Súťažiacich tanečníkov v počte 121 hudobne sprevádzala ĽH FS Železiar z Košíc pod vedením primáša Ľuboslava Hudáka.
Nitriansky samosprávny kraj reprezentovali tanečníci Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec vo dvoch kategóriách, 2 páry v kategórii G / 12-16 ročný/ a 2 páry v kategórii C /16 a- 35 ročný/. 
Vo vyhodnotení odborná porota v zložení Dipl. Ing. Štefan Mráz, Košice, Ing. Vladimír Urban, Košice, Mgr.art. Miroslava Palanová, Liptovský Mikuláš, Mgr.art. Emil Tomáš Bartko, PhD., Bratislava, Mgr.art. Pavel Bútor, Bratislava vyzdvihla vynikajúcu pedagogickú prácu v tomto súbore, čo sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch súťaže.
V kategórií G Orsolya Sára Kovátsová a Ádám Kovács získali strieborné pásmo, Alexandra Batárová a Bence Zsombor Juhász zlaté pásmo. Touto cestou blahoželáme k úspešnému reprezentovaniu nielen nášho okresu, ale aj nášho kraja.

 


 

 

 

Krajská súťažná prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci

Šaffova ostroha 2011


4. máj 2011 sa v  Dome kultúry v  Jure nad Hronom rozvíril tancom. Usporiadateľmi  krajskej súťažnej prehliadky sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2011 boli Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Obec Jur nad Hronom a Nitriansky samosprávny kraj. Zorganizovali krásnu súťaž, kde výkony zúčastnených boli na neobvykle vysokej technickej i interpretačnej úrovni. Vďaka nim mohli diváci vidieť na javisku tance, ktoré pred rokmi tancovali naši predkovia v mnohých regiónoch.
Súťažná prehliadka sa koná každoročne. Napriek tomu sú vedúci súborov i jednotlivci schopní vytvoriť nové choreografie, naučiť sa novým pôvodným typom tancov a prezentovať ich. Na krajskej prehliadke sa predstavili nasledovní súťažiaci:

- v kategórii A:

1. Miroslav Živčiak, DaMFS Matičiarik, Nové Zámky: Šaffov tanec
2. Marek Varga, DaMFS Matičiarik, Nové Zámky: Šaffov tanec

 

-v kategórii C:

1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera
2. Attila Duba, FS Örökségünk, Jur nad Hronom
3. Kristián Zsiga a Réka Dubová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Podzoboria

 

- v kategórii D:

1. Zoltán Jarábek a Zuzana Oláhová z FSk Bokréta, Kamenín: palicový a čardáš z Kamenína

 

- v kategórii E:

1. Július Halász a Gabriela Wirthová, FSk Garam menti/seniori, Levice


- v kategórii G:

1. Ádám Kovács a Orsolya Sára Kováts, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Kamenína
2.  Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance zo Silickej Brezovej

 

Veľmi príjemnú atmosféru vytvorili i diváci v i hľadisku. Po súťaži nasledoval rozborový seminár súťažiacich a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Katarína Babčáková  /Národné osvetové centrum, Bratislava/, Mgr. art. Agáta Krausová /Súkromné tanečné konzervatórium, Nitra/ , - predsedníčka poroty a Tamás Dobsa /Tanečné divadlo Ifjú Szívek /Mladé srdcia/
 hodnotila  9 tanečných výstupov. Jednotlivým súťažiacim v prípade potreby na rozborovom seminári porota navrhla možnosť ďalšej práce s cieľom skvalitnenia tanečných výstupov. 
Porota zhodnotila úroveň prehliadky ako veľmi vysokú vzhľadom k potrebe práce s lokálnym folklórnym materiálom, spracúvaním presne lokalizovaných typov tancov a schopnosti ich improvizačnej interpretácie.

 

Do  celoštátnej súťaže sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29.mája 2011 v Dlhom Klčove odborná porota doporučila postupujúcich:

-v kategórii C:

1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera / Silická Brezová/
2. Kristián Zsiga a Réka Dubová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Podzoboria /Žirany/

- v kategórii D:

1. Zoltán Jarábek a Zuzana Oláhová z FSk Bokréta, Kamenín: Palicový a čardáš z Kamenína

- v kategórii G:

1. Adam Kovács a Orsolya Sára Kováts, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Kamenína
2. Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance zo Silickej Brezovej

 

fotogaléria