Partneri portálu: 
 
 
 
Divadlo dospelých a divadlo mladých

 

       H O D N O T E N I E
Krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých

 

Na scénu
26. - 27. apríla 2013 Kozárovce

 
Na tohoročnej súťažnej prehliadke amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých sme v Kozárovciach videli osem inscenácií. Vzorka práce divadelníkov nitrianskeho kraja obsahovala inscenácie rôznych žánrov a poetík. Na scéne sa objavili komédia, dráma, moralita, rozprávka, pohybové divadlo atď. Popri inscenáciách divadelných hier sme videli dramatizácie prózy, ukážky autorského divadla aj pokusy o performanciu. Počas prehliadky prebehla séria rozborových seminárov a diskusií, ktoré trvali celé hodiny a mali konštruktívnu podobu.

DIVADLO  MLADÝCH
Toho roku jednoznačne prevažovala tvorba mladých amatérskych divadelníkov (predstavili 6 inscenácií z ôsmich). V prezentovanej vzorke inscenácii sme dokonca videli zopár debutov. Divadlo v nitrianskom kraji teda má budúcnosť, keďže má bohatý potenciál mladých tvorcov. Nejde o počet, o kvantitu zúčastnených divadelníkov, pretože najdôležitejšia je ich kvalita.

 

celý článok si môžete prečítať tu

 

fotogaléria k podujatiu

 

PDF katalóg Na scénu 2013

 

 

 

 

VÝSLEDKY


 

Divadlo dospelých –  1. miesto a postup na celoštátnu prehliadku EXIT LEVOČA 2013
                                      CELKOM MALÉ DIVADLO Starý Tekov – „O skutkoch a jestvovaniach“
Divadlo mladých -      1. miesto a postup na celoštátnu prehliadku TLMAČSKÉ ČINOHRANIE 2013
                                      DS NaPočkanie Tlmače – „Stroskotanci“
                                      2. miesto s návrhom na postup
                                      DS SLÚCHADLO pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre – „Ohľadom konzumu“
                                      3. miesto s návrhom na postup
                                      DS MODRÉ DIVADLO Vráble – „Pomarančová kôra“
Odborná porota udelila diplom ROMANOVI POLIAKOVI za režijný debut a preukázanie tvorivého potenciálu v inscenácii „Kto nehrá,nevyhrá“.

 

 

 

 

organizačné pokyny "Na scénu"