Partneri portálu: 
 
 
 
podujatia 2011

 

 

Naša kolegyňa Slávka Prevendarčíková v Levickej televízii

 

Drevorezba inak

 

Metodici Regionálneho osvetového strediska v Leviciach už tri roky pracujú na tom, aby kultúrny život obcí a miest v našom okrese priebežne obohatili. Ich ponuková paleta v tomto smere je dosť pestrá, majú vytvorenú širokú databázu. Vzájomná spolupráca s obcami, mestami, rôznymi inštitúciami spočíva v tom, že ROS ponúka – obce, mestá prijímajú.
Tak sa to stalo aj v našej obci, keď 15.januára v kultúrnom dome sa uskutočnila tvorivá dielňa „Drevorezba inak“. ROS týmto podujatím ponúklo našim deťom, občanom vhodný program na využívanie voľného času.
Ľudový remeselník, Péter Rádi zo Šiah za pár hodín naučil deťom jednoduchú techniku vyrezávania dreva, jeho zdobenie, rôzne motívy zdobenia a tak spoločne si zhotovili medaile a podľa vlastného vkusu drobné darčekové predmety.
Kým deti pracovali, dospelých čakala výstava drevorezbára, Štefana Beňa z Plášťoviec. Svoje umelecké diela – obrazy, nástenné hodiny, rámy so zrkadlom, podstavce pod trófejí a iné „vyrába“ vo svojom voľnom čase. Objednávok má dosť, jeho diela ako darčeky sa dostali aj do zahraničia. Teší nás, že pomocou ROS v Leviciach sme mohli uskutočniť toto výborné podujatie a čakáme na ďalšiu spoluprácu.

 

Drôtovanie

 

Tvorivá dielňa sa v Horných Turovciach uskutočnila v spolupráci s obcou a obecným zastupiteľstvom. Netradičná ľudová tvorba v prevedení Márie Farkasovej,

ktorá je aj domáca, veď žije v tejto obci tvorila súčasť maškarného plesu detí dňa 18. februára organizovanom v miestnom kultúrnom dome. Počas podujatia si deti

ale aj rodičia osvojili jednoduchú techniku drôtovania a spolu s remeselníčkou vyrobili srdiečka zdobené červenými gorálkami. Bol to dobrý nápad a vhodná inšpirácia ako darček k blížiacemu sa MDŽ.


 

 

Figúrky z kukuričného šúpolia

 

Ďalšia tvorivá dielňa v rámci svojho plánu ROS sa zrealizovala v priestoroch miestnej knižnice v Plášťovciach 4. marca od 13.00 hodiny. Pomocou knihovníčky Kataríny Szarkovej sme oslovili obidve základné školy obce. Záujem bol veľký, našu ponuku privítali s radosťou. Remeselníčka Mária Rádi Gódor nestačila predviesť techniku ale nakoniec to predsa zvládli a deti odchádzali z kukuričného šúpolia vlastnoručne vyrobenými kytičkami a kvetmi.