Partneri portálu: 
 
 
 
Foto, film, výtvarná tvorba

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016


Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

 

Porota regionálneho kola: Vladimír Balko, akademický maliar, PaedDr. Gabriel Kosmály, Mgr.art. Renáta Vajdová

 

 

Výsledky súťaže

 

Kategória A – autori vo veku 15 – 25 rokov
1. miesto Nátália Zámbojová: Návrh jedálneho lístka – Bagetka
2. miesto Ľudovít Školník: 7. div sveta – Maják na ostrove Faros
3. miesto Samuel Petrovič: L-O-V-E
3.    miesto Karin Reichertová: Lekno

 

Kategória B – autori vo veku 25 – 60 rokov
1. miesto Zuzana Behúlová: Bargello
2. miesto Dominika Forgáčová Miklóšová: Modlivka 3
3. miesto Lucia Šišková: Rodinka
Čestné uznanie Beata Zrubcová: Zrenička

 

Kategória C – autori vo veku nad 60 rokov
Čestné uznanie Gabriela Frečková: cyklus obrazov Jarný rozkvet v našej záhrade

 

Kategória D – autori nad 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.)
1. miesto Terézia Píšiová: za kolekciu Simon a Virginia, Kristína a les

 Ďalší zúčastnení autori:
Orsolya Balogh, Veronika Bieliková, Patrícia Cigáňová, Beatris Dívaldová, Veronika Gráfová, Paula Hoppanová, Viliam Lavička, Peter Minárik, Nikoleta Némethová, Dominika Ondrejčáková, Daniel Trsťanský, Ivana Zmeková.
Všetky ocenené diela postupujú do krajského kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum v Nitre.

  

fotogaléria tu: 

 

  

AMFO 2016
44. ročník

 


Regionálne  kolo  celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby
Porota regionálneho  kola:

PaedDr. Gabriel Kosmály, Vladimír Balko, akademický maliar, Mgr. art. Renáta Vajdová

 

Výsledky

 

I. skupina – do 16 rokov, čiernobiela fotografia
1. miesto Jana Stankovičová: Telo 1,2

 

I. skupina – do 16 rokov, farebná fotografia
1. miesto Katarína Mäčková: Na koniec sveta, Bez tváre

II. skupina – do 21 rokov, čiernobiela fotografia
1. miesto Monika Koberecová: Divná pani
2. miesto Nicolas Rozenberg: Štyri generácie
3. miesto Natália Trníková: Publikum bez obrazu
Čestné uznanie Karolína Slaná: Zátišie
Čestné uznanie: Miroslava Janečeková: Dievča na vode

 

II. skupina – do 21 rokov, farebná fotografia
1. miesto Natália Trníková: Oči cez realitu 2
2. miesto Kristína Uhrinová: Melanchólia 1,2
2. miesto Matej Chren: Harmonické šaty, nepokojný tanec 1,2
3. miesto Mária Kurzová: Izba
3. miesto Veronika Koperdáková: Balerína 2
Čestné uznanie Alžbeta Hajduchová: Vintage
Čestné uznanie Kitti Ertingerová: Nohy
Čestné uznanie Monika Koberecová: Plávanie

 

III. skupina – nad 21 rokov, čiernobiela fotografia
1. miesto Ladislav Turic: Genius loci Banská Štiavnica III

 

III. skupina – nad 21 rokov, farebná fotografia
1. miesto Mária Šuleková: Ľadový svet I-V
2. miesto Ctibor Begán: Hmota a antihmota, Zrkadlenie II
3. miesto Martina Zigová: Vlákno rokmi utkané

 

 

 

 


Zoznam prihlásených autorov do regionálneho kola súťaže AMFO 2016


Adriána Rihariková – Boj o dievča
Alžbeta Hajduchová – Vintage, Geometrické ornamenty
Ctibor Begán –Vo víre tanca
Jana Stankovičová – Telo 1,2
Karolína Slaná – Zátišie
Katarína Mäčková – Na konci sveta, Bez tváre
Kitti Ertingerová – Nohy
Kristína Uhrinová – Melanchólia 1,2
Ladislav Turic – Genius loci Banská Štiavnica
Lukáš Mandrák – Hliadka, Mliečna dráha, Nočné dobrodružstvo, Perspektíva, Včela
Kvapky, Mara, Turisti, Uhol pohľadu, Zahmlený les
Marek Ištók – Kto som?, Ulica, Únik z reality
Mária Kurzová - Izba
Mária Šuleková  - Ľadový svet I – V
Martina Zigová – Chameleón, Závan z minulosti, Vlákno rokmi utkané, V srdci ukryté, Z pukanskej pivnice, Sila vody, Tajomstvá vínnej révy, Mesto na dlani, Na konci cesty, Okno Ctibor Begán – Bowling, Hmota a antihmota, Zrkadlenie I,II
Matej Chren – Harmonické šaty, nepokojný tanec 1,2
Miroslava Janečeková – Dievča na vode,  Stratené dievča
Monika Koberecová – Plávanie, Divná pani
Natália Trníková – Oči cez realitu 1,2, Metamorfóza, Žienka domáca 1,2, Život sa sype z dlane, Publikum bez obrazu, Strážcovia
Natália Vargová - Plody
Nicolas Rozenberg – Štyri generácie, Tvár v kvetoch
Nikoleta Lipianska – čo ďalej...?
Patrícia Valentíková – Kaktus
Simona Mikleová – Konečne doma
Veroníka Koperdáková – Balerína 1-4

 

Cineama 2016

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby

Kategória: experiment

Rebeka Palacková: Jeden deň v Bratislave

 

*Všetky prihlásené fotografie a videofilm postupujú do krajských kôl súťaží AMFO a Cineama