Partneri portálu: 
 
 
 
Archív - 2014

 

 

Preventívne aktivity 2015


V mesiaci marec  2015 zrealizujeme preventívne aktivity pre žiakov základných škôl v obciach Veľký Ďur a Kozárovce.

 

Základné školy majú možnosť vybrať si prednášky na nasledovné témy:

 

1.  Vyjadrovanie pocitov a emócií – vyjadrovanie pocitov a emócií v bežnom živote, zážitkové hry s cieľom vedieť stvárniť a pomenovať pocity a emócie. Pomocou muzikomaľby a  pohybom žiaci vyjadrujú pozitívne a negatívne emócie. V diskusii hovoria o výhodách vyjadrovania radosti, smútku, nadšenia a strachu. Lektorka Miriam Frajtová

 

2. Asertívne správanie – asertivita v našom správaní, nácvik situácií pre využitie asertivity –porovnávanie pasívneho, agresívneho, manipulatívneho  správania v konfliktoch, asertívne správanie v konflikte, spoznanie asertívnych pravidiel, nácvik asertívnych zručností na modelových situáciách. Lektorka Miriam Frajtová

3.  Konflikty – spôsoby riešenia, nácvik konkrétnych situácií pri riešení konfliktov- spoznanie konfliktu, štádií konfliktu, spôsoby, ktoré konflikt neriešia, nácvik optimálneho riešenia konfliktov na simulačných cvičeniach. Lektorka Miriam Frajtová

 

4. Šikana a trestnoprávna zodpovednosť – príčiny a možné následky šikany. Lektor Peter Polák, OR PZ SR Levice

 

5. Dopravná výchova – pravidlá a bezpečnosť na cestách. Lektor Peter Polák, OR PZ SR Levice

 

6. Prvá pomoc – pravidlá a názorné ukážky poskytovania prvej pomoci. Lektor z ÚS SČK Levice

 

7. HIV – prevencia – beseda o rizikách a možnostiach prevencie pred vírusom HIV. Lektor z ÚS SČK Levice

 

Viac informácií: Ing. Helena Longauerová, 0918 949 539, h.longauerova@gmail.com

 

 

 

 

SOCIÁLNA PREVENCIA V OBCIACH OKRESU LEVICE


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zrealizovalo v januári a februári 2015 prednášky z oblasti sociálnej primárnej prevencie v obciach Demandice, Pukanec, Nová Dedina a v meste Šahy. Traja lektori súbežne pracovali so žiakmi jednotlivých ročníkov na rôzne témy.
Preventista Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach, kpt. Ing. Peter Polák so žiakmi druhého stupňa rozobral problematiku možných príčin a následkov šikany. Tým sa Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach pripojilo k aktivitám Regionálneho osvetového strediska v Leviciach.
V rovnakom čase sa žiakom venovala lektorka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Ing. Miriam Frajtová. Interaktívnou formou oboznamovala žiakov so spôsobmi vyjadrovania pocitov a emócií a efektívnym riešením konfliktov v našom živote. Žiaci boli zapájaní do konkrétnych situácií, prostredníctvom ktorých získavali nové informácie a zručnosti, ktoré môžu využiť v praxi.
K aktivitám Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sa pravidelne pripája aj ÚS SČK v Leviciach, ktorý odbornými lektormi pokrýva na základných školách tému prvej pomoci a prevencie HIV.