Partneri portálu: 
 
 
 
IUVENTA - KomPrax

 

 

Výzva mladému človeku:

  UČ SA NA VLASTNEJ KOŽI!

Záleží ti na veciach okolo teba?
Vnímaš problémy u svojich rovesníkov a chcel(a) by si to zmeniť svojim vlastným malým projektom?
Tak potom máš jedinečnú príležitosť!
Zapoj sa do národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax,
ktorý realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Nielen že ťa naučíme, ako na to, ale dáme ti aj financie na jeho zrealizovanie.
Ako to funguje?


Zapojenie sa do projektu KomPrax – školiteľ mladých vedúcich má 3 kroky:
1) Dve víkendové školenia, kde sa niečo praktické naučíš cez podnetné aktivity a napíšeš svoj projekt.
2) Realizácia vlastného projektu, kedy si  vyskúšaš v praxi, ako dokážeš získané zručnosti použiť aj v bežnom živote. Máš na to 2 – 3 mesiace.
3) Záverečné víkendové školenie, na ktorom prezentuješ a zhodnotíš celú aktivitu.

 

Ako každý účastník máš počas víkendových školení hradené ubytovanie, stravu, školenie a máš nárok aj na preplatenie cestovného lístka (vlak, autobus). Okrem toho máš možnosť získať finančný príspevok na
realizáciu vlastného malého projektu až do výšky 200 €.  Jednoducho, nebude ťa to nič stáť, len čas
Kto sa môže zapojiť?
 Kategóriu možných účastníkov tvoria mladí ľudia od 15 do 17 rokov (vrátane), t.j. budúci mladí vedúci.
Čo z toho budeš mať?
• naučíš sa praktické veci, ktoré sa ti v budúcnosti zídu (v škole, v budúcom zamestnaní i v každodennom  v živote...),
• získaš zručnosti a financie, aby si riešil nejakú verejnú potrebu alebo problém, ktorý vnímaš u svojich rovesníkov,
• naučíš sa prezentovať svoju činnosť verejnosti,
• získaš certifikát o tom, že si úspešne absolvoval vzdelávanie v základoch projektového manažmentu.

Aké sú aktuálne termíny školení?
Od septembra 2013 znova otvárame 25-členné skupiny postupne vo všetkých regiónoch Slovenska.
Všetky aktuality nájdeš na stránke http://www.komprax.sk/, v časti „Mladý vedúci“ a „Aktuálne školenia“.

Ako sa možno prihlásiť?
Najprv sa treba zaregistrovať na linku:

 

 http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia/Mladi-veduci-1/Nitriansky-kraj.alej

 

pre mladých ľudí z nitrianskeho kraja, alebo na webovej  stránke: http://www.komprax.sk/
Následne ťa bude kontaktovať emailom Regionálny odborný riešiteľ  príslušného kraja a spoločne sa dohodnete na termíne vstupu do projektu.
Dokedy sa treba prihlásiť?
Čím skôr. Aj keď projekt bude prebiehať tento aj budúci školský rok, počet miest je obmedzený. 
Takmer každý mesiac sa otvára v kraji nová skupina.
Tak poď do toho!

 

Sleduj      http://www.komprax.sk/
             www.facebook.com/komprax

 

 

 

 

 

Mladí ľudia menia svoju realitu


Prešiel rok, odkedy sme sa v Kockách zmienili o možnosti vzdelávania mladých ľudí prostredníctvom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý na Slovensku realizuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa do tohto projektu zapojilo ako školiteľ mladých vedúcich.
Po troch víkendových školeniach, ktorých sa zúčastnilo 20 mladých ľudí z Nitrianskeho kraja, máme v levickom okrese prvé dva úspešne zrealizované projekty, a to „Pomoc v detských rukách“ a „Honba za divočinou“.
Tri študentky Obchodnej akadémie v Leviciach, absolventky vzdelávania mladých vedúcich  – Katarína Čambálová, Viktória Štrbová, Diana Wurczerová – uskutočnili na Základných školách vo Veľkom Ďuri, Kalnej nad Hronom a Kozárovciach zážitkové vzdelávanie v oblasti prvej pomoci pri drobných alebo väčších poraneniach pod názvom „Pomoc v detských rukách“. Vzdelávania sa zúčastnilo približne 240 žiakov, ktorí si mohli vyskúšať ošetrenie zlomenej ruky, či nohy, vyvrtnutého členka, oškreniny, odreniny a iné. Na záver všetci žiaci výtvarne stvárnili, ktoré informácie či zážitky boli pre nich najzaujímavejšie a občerstvení chutnými pagáčikmi odchádzali z podujatia obohatení nielen o zaujímavé vedomosti a zručnosti, ale aj o trojcípu šatku, či medovník v tvare kríža – symbolu prvej pomoci. Na tomto podujatí spolupracoval Slovenský Červený kríž, Územný spolok Levice .

 

 

 


Podujatie „Honba za divočinou“ bolo nápadom skupinky stredoškolákov z Levíc  - Kristíny Gulovej, študentky Gymnázia sv. Vincenta de Paul,  ďalej  Romana Rosenbergera, Martina Guriša, Borisa Legutkyho a Denisa Bátovského, študentov SOŠPa SV. Cieľom týchto mladých ľudí bolo umožniť svojim rovesníkom aktívne trávenie voľného času, vytiahnuť ich spoza počítačov, televízie a prežiť niečo skutočné, dobrodružné, užitočné, nadviazať reálne kontakty, komunikovať osobne a nie cez rôzne sociálne siete. Pripravili pre nich program v prírode v spolupráci s Občianskym združením Na háji, v rámci ktorého si vyskúšali prežitie v prírode, prácu na ekofarme v Devičanoch, diskutovali na rôzne environmentálne zamerané problémy. Výstupy z týchto aktivít potom prezentovali ďalším svojim rovesníkom v Mládežníckom centre Kontakt, ktorých týmto chceli inšpirovať či už k aktívnemu tráveniu voľného času, alebo k samotnej účasti v projekte KomPrax v budúcnosti. Prezentácie sa zúčastnilo približne 150 žiakov základných a stredných škôl v Leviciach.

 

 

 


Možnosť vzdelávať sa prostredníctvom projektu KomPrax, v levickom okrese za aktívnej podpory Regionálneho osvetového strediska, tu bude ešte do konca roku 2014. Je tu priestor pre ďalších šikovných mladých ľudí, ktorí chcú niečo vytvoriť, či zmeniť vo svojom okolí. Naučíme ich ako zadefinovať problém, napísať projekt na jeho riešenie, určiť si reálny a dosiahnuteľný cieľ, naplniť ho s pomocou zapojenia ďalších rovesníkov, zrealizovať podujatie, spropagovať ho a prezentovať, a v neposlednom rade vyúčtovať výdavky spojené s realizáciou projektu. Každý účastník vzdelávania mladých vedúcich dostane na realizáciu svojho projektu finančnú podporu do výšky 200 €, naučí sa narábať s financiami. Okrem toho na troch školiacich víkendoch zažije množstvo zábavy, nadviaže nové priateľstvá a zorientuje sa v témach, ako sú neformálne vzdelávanie, komunikácia, tímová spolupráca, motivácia...atď. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://www.iuventa.sk/ alebo sa môžete informovať telefonicky Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach, na t.č. 0918 949 539, Helena Longauerová.

 

fotogaléria k podujatiu