Partneri portálu: 
 
 
 
Prehľad podujatí

 

 

 

EKOSIEŤ 2013

 

Aj tento rok Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo v priestoroch Tekovského múzea podujatie Ekosieť. Príchod leta oslávilo spolu so žiakmi základných a stredných škôl z Levíc a okolia v prívetivom chládku levického hradu. Na nádvorí prebiehali Ekohry pre žiakov prvého stupňa, ktoré pripravili animátorky z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach s našou metodickou pomocou. Deti sa učili spoznávať bylinky rôznymi zmyslami, skúmali okolitú prírodu – rastliny aj živočíchy, spoznávali význam slnečnej energie v kolobehu vody v prírode, ako aj potravové reťazce voľne žijúcich živočíchov. Tí najšikovnejší vyhrali v súťažiach zaujímavé ceny, ktoré sme získali zapojením sa do kampane Európske solárne dni.

 

 

Zároveň premietanie filmov ocenených na festivale Envirofilm 2012 sa stretlo s už tradične veľkým záujmom zo strany škôl. Filmy ako Cesty Slovenskom (režiséra Tomáša Hulíka), Súboj velikánov (režiséra Pavla Barabáša), či Super zvieratá (režiséra Geroga Graffeho)  si so záujmom pozrelo 360 žiakov základných aj stredných škôl.

Pre verejnosť boli tento rok pripravené besedy z oblasti zdravého životného štýlu. Venované boli prednostne zdravému stravovaniu, získavaniu a príprave zdravých potravín. Besedu Predaj z dvora viedla Ing. Hedviga Gulová, učiteľka na Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb vidieku v Leviciach. Zdravé menu pre nás pripravila pani Miladka Rakovská v rámci besedy Ako chutia zdravé potraviny?. Priniesla si so sebou aj „posilu“, Romana Udvardyho, ktorý svoje celozrnné placky pripravoval priamo na mieste. Všetci prítomní si mohli pochutnať na produktoch okolitých farmárov (teraz to boli pestované lesné jahôdky, čerešne, bylinky, med, mangold, bylinkový ocot a olej, bio jablková šťava..), okúsiť chuť vegetariánskej stravy (cuketová krémová polievka, kuskus so zelenikou, zeleninový šalát), a pritom sa od Miladky dozvedieť čo – to o ich správnej príprave a pozitívnych účinkoch na ľudské zdravie a organizmus. Roman zas pri príprave placiek rozdával rady z oblasti makrobiotiky, stravovania v súvislosti s ročným obdobím, liečby pomocou stravy atď.

 

 

Organizátorov veľmi potešila bohatá účasť žiakov aj verejnosti a vyslovujú veľkú  vďaku pracovníkom Tekovského múzea za pomoc pri zabezpečovaní podujatia, študentkám Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, tiež skvelým lektorom. Dovidenia pri ďalšom ročníku podujatia Ekosieť

fotogaléria

Ing. Helena Longauerová, metodička pre vzdelávanie ROS v Leviciach

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/2461-v-ramci-podujatia-ekosiet-2013-ziaci-spoznavali-zivotne-prostredie

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie – Živá voda

 


 

Dňa 18.4.2013 sa žiaci 1.A a 1.B triedy SOŠ, Pod Amfiteátrom 7, Levice zúčastnili ekologickej aktivity Živá voda.
V spolupráci s ROS Levice študenti plnili rôzne úlohy, obsahom ktorých bola spotreba vody v rôznych oblastiach života človeka. Prostredníctvom videoprezentácia žiaci získali nové poznatky a dozvedeli sa o živote ľudí v krajinách s nedostatkom vody. Svoje nadobudnuté vedomosti si otestovali v žiackom kvíze. Všetci odchádzali s dobrým pocitom a aktivitu zhodnotili ako výborný a netradičný spôsob ako sa priučiť niečomu novému.
Podujatie je súčasťou globálneho vzdelávania – čo je celoživotný vzdelávací proces, ktorý prispieva k zmene nášho postoja z egocentrizmu smerom k súcitu a empatii, k pochopeniu súvislostí medzi vlastným životom a životom ľudí na celom svete..
 

 

 

 

Kvapky vody - enviroworkshop

 

 

22.4. 2013 zorganizovalo ROS v Leviciach v spolupráci so študentmi 3.ročníka PaSA Levice (animátormi voľného času) podujatie pri príležitosti Dňa Zeme. Podujatie Kvapky vody bolo zrealizované v MŠ Hronské Kľačany pre 20 detí predškolského veku, zamerané bolo na význam vody v prírode, na spoznávanie jej kolobehu. Štyri študentky zostavili pre deti dvojhodinový program s metodickou pomocou ROS v Leviciach. Študentkám bol zároveň zapožičaný didaktický materiál a pomôcky a rekvizity k jednotlivým aktivitám od ROS v Leviciach.

 

fotogaléria k podujatiu

 

 

 

 

 

Deti našli

„POKLAD ZEME“


 

Podujatie pod názvom „POKLAD ZEME“ zorganizovala MŠ „Kráľovstvo rozprávok“ Hontianska Vrbica. Deti spoznávali stromy aj vďaka divadelnému predstaveniu a environmentálnym aktivitám.
MŠ v spolupráci s Obecným úradom a ROS Levice,  zorganizovali podujatie pod názvom
 „ POKLAD ZEME“.Týmto projektom sme chceli deťom priblížiť kolobeh dreva ako pokladu zeme v rámci celosvetového Dňa Zeme. Zvýšili sme vzdelanostnú úroveň v oblasti drevín a ochrany životného prostredia.
Deti sme obdarovali prírodnými – ich vytvorenými darčekmi , čím sme prispeli k zdravej výchove osobnosti dieťaťa.

 

 


O stromoch a separovaní odpadu sa deti dozvedeli prostredníctvom motivačného divadielka s „Ježkom Separkom“ a množstva sprievodných aktivítako bolo pozorovanie , experimentovanie v prírode , práca s didaktickým materiálom , spoznávanie niektorých liečivých rastlín, ochutnávanie bylinných čajov, recyklovanie papiera , výroba lesíka a mnoho ďalších aktivít v prírode.
Posledná fáza projektu bola zameraná na ochranu životného prostredia pomocou interaktívneho –environmentálneho divadelného predstavenia z divadla Dunajská vlnka –Ako červená čiapočka tancovala s vlkmi.
Na príprave a uskutočnení jednotlivých aktivít sa podieľali učiteľky z MŠ , rodičia detí a poslankyňa obecného zastupiteľstva.
Projekt „POKLAD ZEME“ finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Katarína Krajčírová
riaditeľka MŠ Hontianska Vrbica

 

 

 

fotogaléria k výstave Energia 3. tisícročia  

 

reportáž z výstavy:

http://vimeo.com/album/2245360/video/59888019

 

 

Globálne vzdelávanie – Obchod s kvetmi

 


 

Dňa 31.januára 2013 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo pre žiakov 1.B triedy SOŠ, Pod Amfiteátrom 7 v Leviciach interaktívne environmentálne podujatie „Krehké cestovateľky“. V spolupráci s metodičkou pre vzdelávanie H. Longauerovou z Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a s p. M. Frajtovou sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o pestovaní rezaných kvetov. Získali  obraz o spôsobe pestovania, prepravy a predaja kvetov v európskych krajinách.  V rámci globálneho vzdelávania spoznali riziká a nebezpečenstvá pri ich pestovaní a ošetrovaní. Vo filme, ktorí bol natočený na kvetinovej farme v Keni videli neznesiteľné podmienky, v ktorých žijú ľudia, pracujúci na farme a dozvedeli sa o negatívnych dopadoch na obyvateľov žijúcich v okolí farmy. Informácie o obchode „Fair Trade“ pomôžu študentom zorientovať sa v spravodlivejších podmienkach predaja rezaných kvetov.