Partneri portálu: 
 
 
 
Navštívili sme

 

 

Letní tábor pro rodiče s dětmi
19. – 23. července 2010 Hostětín

 

Ekologické vzdělávací Centrum Veronica Hostětín (zlínský kraj) Vás zve na tábor rodičú s dětmi do malebné krajiny Bílých Karpat, do malé vesničky Hostětín, která je proslavená svými ekologickými projekty.

 

Co Vás čeká?

 

Indiánské prázdniny plné her, bledých a rudých tváří, výtvarných aktivit, výletú do přírody a za poznáním.

 

Prozkoumáme indiánskou kulturu a zvyky, poznáme jejch život, budeme tvořit předměty z přírodních materiálú, zkoumat přírodu, modelovat, uvidíme sochy v krajině, posedíme u ohňú a prožijeme spolu spoustu hezkých chvil.

Program je určen pro děti ve věku 6 – 10 let.

 

Uvedeného podujatia sa zúčastnila Ing. Helena Longauerová ako lektorka ekologického výukového programu.

 

fotogaléria

 

Už niekoľko rokov ekologické vzdelávacie Centrum Veronica, v malebnej dedinke Hostětín (ČR), organizuje letný tábor pre rodičov s deťmi.  Aj tí najmenší sa tu môžu primeranou formou dozvedieť,  ako žiť ekologicky a priaznivo vplývať na okolité životné prostredie.

 

V samotnom Hostětíne od konca 90-tych rokov vzniklo a funguje niekoľko ekologických projektov, ako je napr. koreňová čistiareň odpadových vôd, svojpomocné solárne systémy, vykurovanie obce biomasou, šetrné verejné osvetlenie, či vznik seminárneho centra – pasívneho domu a muštárne. Fungovanie týchto projektov si môžu prehliadnuť všetci návštevníci Hostětína.

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach tento rok spolupracovalo s Centrom Veronica pri realizácii programu letného tábora lektorovaním ekologického výučbového programu. Prevažne išlo o pozorovanie a skúmanie okolitej prírody s použitím špeciálneho didaktického materiálu – lúp, zväčšovacích škatuliek, periskopov, sady na prieskum vodných organizmov. Deti s použitím týchto pomôcok nazbierali vzorky rôznych organizmov z okolia vzdelávacieho centra – hmyzu, chrobákov, liečivých rastlín, vodných živočíchov..., následne ich výskyt zakresľovali do pripravenej mapy a za pomoci kľúčov určovali ich názvy, spoznávali ich život v prírode, príp. význam pre človeka.

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na internetovej stránke

 

http://www.hostetin.veronica.cz/.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie krajskej súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM

v Nitre

V Nitre, dňa 24.4. 2010 sa stretli nadšenci a milovníci výtvarného umenia, kde sa  vo výstavnej sále krajského osvetového strediska konalo slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 47. ročníka súťaže Výtvarné spektrum. Z nášho okresu do krajskej  súťaže postúpilo  10 autorov s 25 obrazmi. V silnej konkurencii výtvarníkov z celého Nitrianskeho kraja  bola ocenená naša  Dominika Miklóšová v kategórii  B / autori s výtvarným vzdelaním do 25 rokov  /   s obrazmi - Odraz v obraze, Mona Líza, Pablo. 

Fotogaléria


 

 


CINEAMA 2010

 

Dňa 23. marca 2010 sa uskutočnilo v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky krajské kolo prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2010. Porota: Jozef Jurík CETV (Nitra), Peter Valica NZTV (Nové Zámky) Lívia Kollárová Carisma TV (Dvory nad Žitavou).

Súťažilo sa v 4 kategóriách: Skupina A -  autori nad 25 rokov - súťažia v kategóriách: dokument, reportáž,  experiment, hraný film, animovaný film, videoklip

Skupina B - deti a mládež do 18 rokov - súťažia bez rozlíšenia kategórie

Skupina C – autori do 25 rokov - súťažia bez rozlíšenia kategórie

Skupina D - poslucháči filmových škôl - súťažia bez rozlíšenia kategórie

Levický okres reprezentovali študentky  Gymnázia A. Vrábla v Leviciach:

ZUZANA VALACHOVÁ a MICHAELA PRIŠTIAKOVÁ.

Zapojili sa do súťaže s filmom  LIFE IS A HIGH WAY /ŽIVOT JE DIAĽNICA.  Získali veľmi pekné 2. miesto v kategórii B.  Obe „filmárky“ postupujú na návrh poroty do celoštátneho kola.

Fotogaléria


 

Senec 2010 - školenie v interpersonálnej komunikácií

 

 

Zúčastnili sme sa 24.3. - 25.3. 2010 v poradí osemnástej časti školení v Interpersonálnej komunikácií, ktoré každoročne organizuje Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej prevencie v rámci edukačných aktivít zacielených na riadiacich a metodických pracovníkov regionálnych osvetových  a kultúrnych stredísk v Slovenskej republike. Tematické školenia,  sú zamerané na zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností realizátorov preventívnych aktivít v kultúrno-osvetovej práci.

 

Fotogaléria k podujatiu


 

Plagát roka 2010

 

 

Vyhodnotenie súťaže "Plagát roka 2010" s podtitulom Drogový svet očami mladých, ktorá sa konala na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 18. 3. 2010.

Ocenenie získali:

Kategória Počítačová grafika

3. miesto Kristína Bartfayová, 17 r., SOŠ Ul. Mieru 23, Kalná nad Hronom

Mimo reality

Kategória Rozličné výtvarné techniky 

1. miesto Adriana Júhásová, 15 r., SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Pokušenie drogy

3. miesto Emese Balya, 18 r., Gymnázium J. A. Komenského s VJM, Želiezovce Deformácia 

 

Fotogaléria k podujatiu

 


 

Vernisáž výstavy fotografií Gabriela Kosmályho

 

 

 

10.3.2010 sme navštívili vernisáž výstavy fotografií Gabriela Kosmályho, ktorá sa konala v meste Pásztó (MR). Podujatie zorganizovalo: Mestská knižnica László Teleki a Regionálne osvetové stredisko  Pásztó (Teleki László Városi Könyvtár és Mϋvelődési Köszpont Pásztó).Výstava sa niesla pod názvom „Staré obrázky a nové príbehy“.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou programu cezhraničnej spolupráce Ministerstva kultúry a vzdelávania (MR): „Nové vedomosti, vzdelanie pre všetkých“.

 

 

Fotogaléria k podujatiu

 


Divadlo Hľadanie - predstavenie sa konalo k výročiu 15. narodenín

 

 

 

Dňa 7.marca sme sa zúčastnili v Tlmačoch na divadelnom predstavení " Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne" v réžii Aleny Senešiovej.

Je to láskavá komédia o dvoch"iných" ľuďoch.V ich príbehu má divák naplno možnosť precítiť empatiu,priateľstvo,lásku a zároveň ho núti pozrieť sa na vlastnú realitu.

 

 

Fotogaléria k podujatiu