Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO 2009

OKRESNÁ SÚŤAŽ V NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBE

AMFO 2009

 

V nádherných priestoroch Tekovského múzea v Leviciach zorganizovalo ROS v Leviciach výstavu 37. ročníka AMFO 2009. Je to najstaršia a najväčšia celoštátna postupová súťaž svojho druhu na Slovensku, súťažná prehliadka amatérskej fotografie. Vyhláseniu výsledkov predchádzal hodnotiaci a rozborový seminár za účasti porotcov Jozefa Sedláka a Gabriela Kosmályho a mnohých prihlásených autorov.


J. Sedlák, fotograf, pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prízvukoval prítomným autorom, že fotograf, ktorý myslí vážne svoju prácu a záujem o tento druh umenia, sa nemôže zastaviť len pri fotografovaní klasických a už všedných námetov, ale musí stále pokračovať v neustálom hľadaní:

 

" Fotografia nie je len záležitosťou zachytenia momentu, ale je to tvorivé rozvíjanie obrazu zo života ľudí, predmetov a pocitov. Krajina môže byť zachytená popisne, ale autor jej môže dať aj dušu, alebo ju pretvoriť v nový objekt, kde nastáva nová realita, už nový obraz, ktorý vytvoril fotograf - ten fotograf, ktorý chce realizovať svoje myšlienky a pocity. A vy to mnohí robíte, vyvíjate sa stále viac a viac, počúvate dobre mienené rady už skúsenejších kolegov. Myslím, že táto cesta je pre vás, neprofesionálnych fotografov inšpiráciou a východiskom do ďalšej tvorivej činnosti."


Do okresnej súťaže sa prihlásili fotografi - amatéri a juniori z nášho okresu, spolu 29 autorov, ktorí dodali spolu 138 fotografií. Z priestorových dôvodov nemohli byť vystavené všetky práce, ale vystavená je kolekcia toho najlepšieho, čo v amatérskej fotografii v súčasnosti máme. Pri príležitosti vernisáže AMFO bol vydaný reprezentatívny bulletin s menami ocenených, ktorí postupujú do krajského kola súťaže a s menami všetkých prihlásených autorov.

 

Ocenení:

 

Juniori do 16 rokov, čiernobiela fotografia: 1. Miriam Solmošiová

 

Juniori do 16 rokov, farebná fotografia: 1. Kornélia Csudaiová, 2. Anita Oraveczová, 2. Zuzana Jurigová, 3. Janka Stankovičová, čestné uznanie: Milan Vrecník

 

Juniori do 21 rokov, čiernobiela fotografia: 1. Zuzana Pustaiová 
 

Juniori do 21 rokov, farebná fotografia: 1. Zuzana Pustaiová , 1. Kristína Bártfayová, 2. Dalibor Svetík, 3. Ákos Nagy, čestné uznanie: Zuzana Vrecníková, Jana Červená, Lucia Hasičová, Rebeka Micsová

 

Amatéri, čiernobiela fotografia: 1. Vladimír Pelúch , 2. Tomáš Vrzala, 3. Angela Kormanová 
 

Amatéri, farebná fotografia: 1.Ladislav Turic, 2. Vladimír Pelúch, 3. Angela Kormanová, čestné uznanie: Peter Székely, Peter Pleva

Sme právom hrdí, že naši fotografi z Levíc sa každoročne zapájajú a s úspechom sa umiestňujú na popredných miestach v krajskej a celoštátnej súťaži. Už teraz sa tešíme na nový ročník tejto súťaže, sme plní očakávaní, pretože o rok organizuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach krajské kolo Amfo.

 

Podujatie vo fotogalérii

 

Video - reportáž z podujatia