Partneri portálu: 
 
 
 
Profil verejného obstarávateľa 2015

 

Profil verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Sídlo: F. Hečku 25, 934 47 Levice
Štatutárny zástupca: Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Verejné obstarávanie pre rok 2015

 

 

Predmet

 zákazky

Zákazka z

vecného

hľadiska

Zákazka z

finančného

hľadiska

Oznámenia

Výzvy

Žiadosť o

súťažné

podklady

Lehota na

predkladanie

ponúk alebo

 žiadosti o účasť

obrazová

produkcia

služba§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

propagáciaslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

strava Metodikaslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

strava MFFslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

tlačaren. práceslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

tonerytovar

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

ubyt. metodikaslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

ubyt. MFFslužba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

29.12.2014 do 0900 hod.

 

 

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

 

PREDMET ZÁKAZKYÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČCENA V EUR BEZ DPHCENA V EUR S DPHOZNÁMENIE O VÝSLEDKU
obrazová produkcia

Roman Németh

Cwingy Studio

1458,33,-1750,-29.12.2014, 14:00
propagáciaAgripa s.r.o.3335,50,-4002,6029.12.2014, 14:00
strava metodika

Róber Juhász

Heli Company

1581,-1897,20,-29.12.2014, 14:00

strava

Takí sme

SČK ú.z. Levice1.966,67,-2.360,-29.12.2014, 14:00
Tlačiar. práceNec Arte s.r.o.2490,-2739,-29.12.2014, 14:00
ToneryElektro LV s.r.o.3655,80,-4386,96,-29.12.2014, 14:00
ubytovanie MetodikaSOŠ Pod Amfiteátrom LV2000,-2400,-29.12.2014, 14:00
ubytovanie Takí smeObchodná akadémia LV1800,-2160,-29.12.2014, 14:00