Partneri portálu: 
 
 
 
Pofestivalová prehliadka Envirofilm

 

 

POFESTIVALOVÁ PREHLIADKA ENVIROFILMu 2010

 

Regionálne osvetové stredisko aj tohtoročne, v dňoch 14. – 16. apríla 2011 v Leviciach a 18. – 19. apríla 2011  v Želiezovciach, zorganizovalo podujatie venované medzinárodnej súťažnej prehliadke filmov v Banskej Bystrici pod názvom Envirofilm. Prehliadka je venovaná tematike ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia. Ocenené tituly každoročne premietame žiakom základných a stredných škôl v regióne Levíc.
Aj tento rok sme sa tešili hojnej účasti. V Leviciach sa premietania zúčastnilo 470 a v Želiezovciach 280 žiakov. Najsilnejšie dojmy u žiakov druhého stupňa a stredných škôl vyvolával film Carstensz – Siedma hora od režiséra Pavla Barabáša, po skončení ktorého neraz nasledovala živá diskusia. Žiakom prvého stupňa bol premietaný film Voda pitná od režiséra Ivana Látala.


 

 

Spoluorganizátorom podujatia bolo  Informačné centrum mladých v Leviciach a Mesto Želiezovce, ktoré zdarma poskytlo prenájom priestorov, ozvučenie a premietacie plátno. Za výbornú spoluprácu a ústretovosť im patrí naša vďaka.