Partneri portálu: 
 
 
 
Zelená pre enviroprojekty

REPIS.Nitra a REPIS.Banská Štiavnica ( Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko ) v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach a Mestským úradom v Šahách dňa 26.februára 2009 so začiatkom o 10.00 hodine organizovalo informačný seminár „Zelená pre enviroprojekty“, ktorý bol určený starostom obecných úradov, súkromníkom a firmám, ktorých sa týka separovaný zber, zlepšenie životného prostredia  a s tým súvisiace projekty.


Ing. Katarína Béresová a Ing. Mária Chňapeková – pracovníčky tejto organizácie oboznámili účastníkov s činnosťou REPIS-u, informáciami súvisiacimi s prechodom na euro, informáciami o enviromentálnych projektoch, o aktuálnych výzvach, a o najčastejších chybách pri písaní týchto projektov.V rámci diskusie mali všetci možnosť  obrátiť sa s otázkami na odborníkov REPIS-u a k spresneniu niektorých nejasností.

Seminár uskutočnený prvýkrát v Šahách bol veľmi užitočný pre všetkých záujemcov, pretože odborní pracovníci počas celého roka ochotne poskytnú každému komplexné poradenstvo v rámci Operačného programu: Životné prostredie, poradia pri vypracovávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zrealizujú konferencie, semináre, školenia a stretnutia v celom kraji.

 

Fotky z podujatia