Partneri portálu: 
 
 
 
Ostatné

 

 

„Hore vrchon pomáľi, dole vrchon nenáhli...“

       Dňa 4. júla 2010 sa v obci Veľké Kozmálovce konal tradičný Cyrilo-metodský deň obce.    V poobedňajších hodinách sa v kultúrnom programe predstavila a svojim potleskom privítali na javisku folklórnu skupinu Hrončan, detský folklórny súbor Hronček a mužskú spevácku skupinu Veselí chlapi.   Predstavili sa spoločným folklórnym pásom „Hore vrchon pomáľi, dole vrchon nenáhli...“, ktoré malo v ten deň premiéru. Vzniklo z pera Ireny Hanckovej a pod režisérskou taktovkou Aleny Senešiovej. Predstavenie bolo zostavené z 15 obrazov, v ktorých spoločne konope zasiali, na trhu koňa Kešu predali, poklebetili, krčmičku navštívili, i čo to popili a napokon aj „mrtvyho“ sváka Šaľavárych na nohy postavili..

      

       Podarilo sa im vytvoriť dokonalé dedinské prostredie, v ktorom nemohli chýbať rozhádané susedky a klebetné dievky. Diváka vtiahli do deja natoľko, že sa zrazu ocitol pred domom na podstienke a nenápadne sledoval čo nového sa deje u susedov na dvore.

 

        Samozrejme v predstavení nechýbali ani typické ľudové tance, ktorých sa choreograficky zhostila Mgr. Miroslava Grausová. O hudobnú stránku sa postarali Veselí chlapi pod vedením Dušana Tarišku s doprovodom ľudovej hudby pod taktovkou Ing. Miroslava Vargica. Stali sa zlatým klincom Dňa obce. Po 37 rokoch sa vďaka nadšencom pre folklórne tradície skupina Hrončan obnovila a dokázala všetkým, že je v nich obrovský potenciál a tak ľahko nezanikne. Obrovský aplauz po skončení predstavenia to len potvrdil.

 

 

Folklórny súbor Kincső oslávil 15. výročie založenia

 

Mládežnícky folklórny súbor Kincső bol založený v roku 1995 v Želiezovciach pod vedením manželov Juhászovcov. Funguje pri neinvestičnom fonde Čistý prameň.
ŽELIEZOVCE. V Apró Kincső (drobný Kincső) účinkujú žiaci prvého stupňa základných škôl a deti predškolských zariadení, kým v KSČ (Kincsős Szülők Csapata) tancujú dospelí - rodičia účinkujúcich detí. Hudobný sprievod zabezpečuje skupina Gereben, ktorej členovia navštevujú Školu ľudových umení v Budapešti.

Poznajú ich aj v zahraničí
Pre súbor bol rok 2008/2009 veľmi úspešným. V celoslovenskej súťažnej prehliadke sólových a párových tancov Šaffova ostroha Bence Zsombor Juhász získal prvú cenu Laureát v kategórií G – detí a titul Laureát v hre na cimbal, Sándor Juhász je Laureátom v hre na base a kontra v súťaži ľudovo - umeleckých škôl v Maďarsku. Na jeseň dostali súbor pozvanie do Domu ľudových tradícií v Budapešti. V divadelnom predstavení pred odborníkmi v rámci programu pre školskú mládež priblížil kroje, ľudové zvyky a folklórne tradície kraja v programe Svadba od Žitného ostrova k Matiažskej zemi. Súbor sa predstavili na  rôznych vystúpeniach na Slovensku a v Maďarsku. Vystupoval však aj v Poľsku, Rumunsku, Turecku, Chorvátsku a v Rakúsku. Veľký úspech zožalo vystúpenie na Sicílii. V spomínaných štátoch nadviazali členovia družobné vzťahy.

Zlaté pásmo do Želiezoviec
Hudobníci absolvovali koncert na celoštátnom stretnutí Tanečných domov v Budapešti. Súbor získal strieborné pásmo a zvláštnu cenu poroty za najlepšie predstavenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke pre detské folklórne súbory v Likavke pri Ružomberku. Najnovšie víťazstvo dosiahol na celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov pre maďarskú menšinu s názvom Eszterlánc vo Fiľakove, odkiaľ si odniesol zlaté pásmo a dve zvláštne ceny poroty za hudobný sprievod ľudovej kapely Gereben a za dlhoročnú vysokú kvalitnú úroveň súboru.

Spev a tanec zbližujú
Hlavnou náplňou vystúpení je oboznámiť obecenstvo s ľudovo-umeleckými tradíciami. „Náš repertoár pozostáva hlavne z tancov našich regiónov, ale radi pridávame aj tance celonárodného a etnického charakteru. Myslíme si, že spev a tanec sú prvkami na zblíženie medzi národnosťami a národmi,“ hovorí Alexander Juhász, ktorý súbor vedie spolu s manželkou.

Jubilujúci Kincső
Oslavy 15. výročia založenia súboru sa začali v piatok 17. septembra výstavou fotografií z minulosti pod názvom Naše spomienky. Pozvaní hostia si vypočuli prednášku popredného choreografa, zberateľa Andrása Takácsa o tradíciách. Vo večernom slávnostnom galaprograme sa predstavili všetky zložky Kincső. Na programe, ktorý režíroval Szabolcs Lengyel, umelecký vedúci Tanečného divadla Honvéd z Budapešti, sa zabávalo päťsto Želiezovčanov, rodinných príslušníkov a pozvaných hostí.
V sobotu doobeda sa mužská časť súborov učila šallai verbunk spoločne pod taktovkou Sándora Juhásza, kým dievčatá si snažili osvojiť si karičku z tanečnej látky z Kamenína pod vedením Melindy Volner – Nagy. Spoločný párový čardáš, pomalý a friššku, spomínaná dvojica učila všetkých účastníkov z pozvaných súborov.
Tanečno–hudobná pozvánka v uliciach Želiezoviec sa vydarila. Najskôr sa každý čudoval, čo robia tanečníci pred supermarketom či  gymnáziom. No potom ich ľudia sprevádzali na Námestie svätého Jakuba. Tam videli tanec dievčat, karičky žien a prekrásne kroje. V druhej pohronskej verbovačke sa dostali k slovu verbunky – spoločný šallai verbunk. Potom ukázali svoje vedomosti všetky súbory.
Na večerný koncert speváčky Ágnesy Herczku, sólistky maďarského ľudovo-umeleckého súboru z Budapešti, sa chystal každý tanečník. Bol to prekrásny večer folkloristov, zážitok, na ktorý sa nezabúda. Muzikant Pál István Szalonna so svojimi priateľmi nielen sprevádzal koncert, ale pokračoval i v tanečnom dome.
V nedeľu doobeda sa tanečníci zúčastnili na reformovanej bohoslužbe a svätej omši. V poobedňajších hodinách v programe Súčastnosť, rozkvitnutý zázrak sa predstavili a aj sa lúčili v medzinárodnom folklórnom galaprograme všetky pozvané folklórne súbory. Po ich vystúpení v predstavení Mladé srdcia z Bratislavy zožali úspech v programe Tanec diabla bývalí tanečníci Kincső.
Trojdňové oslavy 15. výročia založenia folklórneho súboru sa uskutočnili aj vďaka výdatnej pomoci sponzorov. (JUH)

 

 PRASLICA

 

     Búrlivým potleskom odmenili diváci divadelné predstavenie "Kamenný chodníček", ktoré v nedeľu 5. septembra dvakrát zaplnilo veľkú sálu Domu kultúry v Kozárovciach.

   

    Autor jedinečného divadelného projektu Ladislav Mráz spojil v upravenej verzii známej hry príbeh lásky s kvalitným vystúpením jubilujúcej folklórnej skupiny Praslica, ktorého choreografiu pripravila zakladateľka a dlhoročná vedúca Mária Ďurovičová. Podujatím Kozárovčania vzdali hold osobnosti obce Petrovi Kozinkovi, ktorý túto hru pred 60 rokmi v Kozárovciach s ochotníkmi nacvičil.

   

    Folklórna skupina Praslica vznikla v roku 1965. Zakladateľkou a vedúcou je Mária Ďurovičová. Za obdobie svojej činnosti skupina absolvovala vyše 450 vystúpení. Vo svojom repertoári čerpá zo zvykov, tancov a piesní obce Kozárovce (priadky, vítanie jari, hrabačky, dožinky, stavanie májov, regrútska odobierka, svadobná odobierka, páračky, vianočné koledy, fašiangy s pochovávaním basy). Názov folklórnej skupiny Praslica je podľa scény Priadky. Členmi skupiny sú prevažne mladí ľudia. Praslica vystupovala na folklórnych festivaloch vo Východnej ,v Myjave , v Krakovanoch, Tekove , v Strážnici , v Maďarsku 4, vo viacerých mestách na Slovensku  a v mnohých obciach okresu, ako i mimo neho. Samozrejmosťou sú nespočetné vystúpenia v obci Kozárovce a v okresnom meste Levice.
   

    Z množstva ocenení spomeňme: bronzovú medailu festivalu Východná (ministerstvo kultúry 1986), striebornú plaketu za dlhoročnú prácu (Národné osvetové centrum, 1998). V roku 1988 udelil minister kultúry vedúcej a zakladateľke folklórnej skupiny Márii Ďurovičovej čestný titul vzorný pracovník kultúry. V roku 2005 generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil skupine Medailu D. G. Licharda. 5. septembra 2010  generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil k  45. výročiu založenia  súboru Praslica jubilejúcej pani  Márii Ďurovičovej Ďakovný list. Prajeme jej veľa zdravia  a súboru Blahoželáme
 

 fotogaléria