Partneri portálu: 
 
 
 
Divadlo dospelých a divadlo mladých

 

 

 

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA AMATÉRSKEHO DIVADLA DOSPELÝCH A DIVADLA MLADÝCH „NA SCÉNU“.

 

27. – 28. apríla 2012 v Kozárovciach
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach z písomného poverenia NSK prvý krát zorganizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých „NA SCÉNU“. Spoluorganizátorom tejto súťaže bola obec Kozárovce a Celkom malé divadlo Žemberovce.
Mali sme možnosť zhliadnuť deväť inscenácií – päť v kategórii divadla mladých a štyri v kategórii divadla dospelých. Dramaturgický výber súťažiacich súborov vo väčšine prípadov tematicky smeroval k jednotlivcovi vo vzťahu k spoločnosti a naopak. Hľadanie vlastnej identity, miesta medzi ostatnými a hlavne : generálne hľadanie odpovedí na životné otázky. Zdrojom inšpirácie pre toto hľadanie bola nielen svetová dramatika, ale aj tá naša, slovenská, pričom autorské zámery v textovej zložke ( či už dramatizácia alebo vytvorenie nového dramatického textu ) v javiskovej interpretácii, kvalitatívne narastajú z roka na rok.

 

 

 

V kategórii divadla mladých sa predstavili súbory : DIVADLO 10 v kruhu BÁNOV s inscenáciou „...a ešte sa hovorí „ , Divadelná skupina GAV Levice s inscenáciou „Tri letušky v Paríži“, Divadelný súbor ZASESMELENDVE z Nitry s inscenáciou „ 4:48 Psychóza „,Divadelný súbor SLÚCHADLO z Nitry s inscenáciou „Piata loď“ a Divadelný súbor MODRÉ DIVADLO z Vrábľov s inscenáciou „BOSORKA“.
V kategórii divadla dospelých sa predstavili súbory : DIVADLO HĽADANIE z Tlmáč s inscenáciou „GENERÁLNA SKÚŠKA „,DIVADLO NA PODVALKU z Veľkých Loviec s inscenáciou „KUBO“, DIVADLO ŠOK zo Šale s inscenáciou „KYANID O PIATEJ“ a DIVADLO HLAVINA z Radošiny s inscenáciou „CELEBRITY“.
Odborná porota v zložení : Mgr. art. Maroš Krajčovič , doc. PhDr. Nadežda  Lindovská ,PhD., MgA. Ján Fakla, Mgr. Miroslav Dacho , ArtD. ,hosť :Mgr.art Tomáš Tomkuljak a predsedníčka poroty Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD., rozhodla v jednotlivých kategóriách takto :
 

 

V kategórii divadla mladých :
1.Divadelný súbor ZASESMELENDVE s inscenáciou „4:48 Psychóza „ – nominácia na celoslovenskú prehliadku Tlmačské činohranie 2012 v Tlmačoch.
2.Divadelná skupina GAV z Levíc s inscenáciou „Tri letušky v Paríži – s odporúčaním na celoslovenskú prehliadku Tlmačské činohranie 2012 v Tlmačoch.
3.Divadelný súbor SLÚCHADLO z Nitry s inscenáciou „Piata loď“.
V kategórii divadla dospelých :
1.Divadlo ŠOK zo Šale s inscenáciou „Kyanid o piatej“ – nominácia na celoslovenskú prehliadku EXIT v Levoči.
2.miesto porota neudelila
3.Divadlo HĽADANIE z Tlmáč s inscenáciou „Generálna skúška“.
Porota sa rozhodla udeliť i štyri špeciálne ocenenia :
1.za herecké stvárnenie postavy Kuba ĽUBOŠOVI ZIMULOVI v inscenácii divadelnej hry J. Hollého „KUBO“
2.za tímovú prácu a scénografické riešenie súboru DIVADLO 10 V KRUHU z Bánova
3.za suverénny kolektívny herecký výkon DIVADLU HLAVINA z Radošiny
4.za herecký výkon ALENE DEMKOVEJ v inscenácii „Kyanid i piatej“.


 

hodnotenie krajskej divadelnej prehliadky Na scénu, Kozárovce

 

fotogaléria k podujatiu

 

 

 

 

 

 

 Porota Fest Tekov

 

protokol Fest Tekov ! 

 

pripomienky - Tri letušky v Paríži 

 

pripomienky - Generálna skúška na samovraždu 

 

členovia odbornej poroty