Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografický workshop

 

 

 

 

Tradičný letný fotografický workshop


         Nádherné scenérie, dokonalé ranné či večerné svetlo, vyhľadanie toho najlepšieho a najvhodnejšieho miesta v okolí a odtiaľ tie najlepšie zábery, večerné fotenie a dych vyrážajúce krajinárske zábery... – to bol už Tradičný fotografický workshop, organizovaný Regionálnym osvetovým strediskom  v Leviciach a o.z. Fotogravity, v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Dudince. Dvadsiatka účastníkov sa stretla 17. – 19. augusta s lektormi a pracovali na dvoch témach.

 

 

 

           Subjektívna krajina – lektorka Petra Cepková. Podujatie bolo pripravované pre neprofesionálnych fotografov, pre mierne pokročilých, začiatočníkov i pre skúsených majiteľov digitálnych zrkadloviek, pre všetkých, ktorí majú záujem nájsť i v zdanlivo neatraktívnom prostredí motívy pre fotografiu krajiny. A v prípade všetkých záberov sa tiež sústrediť aj na detaily, aby fotografie neboli len zobrazením podmienok “ako bolo“. Lektorka každému účastníkovi zodpovedala i na otázky, ako si zo snímania krajiny odniesť technicky dokonalé fotografie, ako hľadať vhodné motívy, správne kompozície...

 

 

          Obmeny aktu – lektor Gabriel Kosmály. Práca s nahou ľudskou figúrou, akt vo fotografii. Šteklivá téma …? Pre niekoho snáď áno. Ale ide predovšetkým o remeslo. Fotografické vyobrazenia nahého, alebo čiastočne zahaleného ľudského tela je staré takmer ako fotografia sama a má svoje špecifiká. O tejto téme sa účastníci snažili dozvedieť čo najviac a tento fotografický žáner zvládať vo všetkých jeho hľadiskách. Dozvedeli sa množstvo nových informácií o tom, ako sa pracuje s nahým modelom, odkiaľ a kam siaha tento žáner a veľa teórie k tomu, od vývinu fotografie až po súčasných autorov. Ako a prečo mať dopredu pripravený koncept, ako pripraviť model, akú fotografickú techniku zvoliť, ako vybrať správnu lokalitu, hotové fotky upravovať, či uverejňovať. 

           

 

 

          Počas dňa sa pracovalo v skupinách, v interiéri – s prenosným fotografickým ateliérom, či v malebných neďalekých viničkách. Vo večerných hodinách mali lektori prezentáciu vlastnej tvorby a pracovalo sa na úprave fotografií, prebiehali konzultácie.  Pozitívnym výsledkom bola vzájomná spokojnosť-  lektorov s prácami účastníkov a fotografov-neprofesionálov s uspokojením z vlastnej tvorby.
mk

 

 fotogaléria

 

 

 

 

 

 

organizačné pokyny 

 

 

FOTOLOKOMOTÍVA
aktivity pre aktívnych seniorov/fotografov amatérov
17. – 18. - 19. august 2012, Dudince, Hotel Jantár

 

Realizované s finančnou podporou
Nadácie Orange

Zelená pre seniorov 2012

O podujatí v kocke:
• Fotoworkshop pre neorganizované skupiny seniorov
• Vzdelávacie  aktivity pre seniorov, ktorí hľadajú istú formu sebarealizácie
• Tvorivá dielňa zameraná na konkrétne témy vedené pod odborným dohľadom lektorov
• Aktivity projektu Fotolokomotíva predstavujú súbor prednášok, besied, workshopov, ktoré vyústia vydaním kalendára a výstavou (september)

 

 

Zimný fotografický workshop na Počúvadle

 

Lektorka: Mgr.art Petra Bošanská ArtD.,
Téma:  Autoportrét

 

fotogaléria

 

Autoportrét ako spôsob sebaprezentácie je najčastejším fotografickým námetom vôbec. A nielen fotografickým. Môžeme sa s ním stretnúť i v maliarskom umení. Hlavným motívom autoportrétu je zobrazenie seba samého, tváre, ale niekedy i celej postavy autora fotografie. Predovšetkým originalita a neobvyklé poňatie fotografie by mali byť základom. Hlavným kritériom výstižného   autoportrétu nie je len o vyobrazení seba samého ako hlavného objektu fotografie. Na snímke by mali byť čitateľné emócie, nálada, umelecký náboj i istá dávka originality a experimentu. Dobrá fotografia musí vedieť zaujať a presvedčiť, mala by byť čitateľná i pre ostatných.
Pri fotografovaní vlastnej osoby môžeme použiť prakticky akékoľvek zariadenie, kľudne i mobilný telefón s fotoaparátom. Chce to len skúšať a nakoniec sa výsledná fotka, s ktorou budeme spokojní, objaví. Existuje niekoľko  možností, ako  autoportrét zhotoviť, napr. zrkadlením, vyfotografovať sa môžeme napríklad pred zrkadlom. Tu sa ako odrazová plocha môže použiť napr. okno, vodná plocha..., fantázii sa nekladú medze. Ďalšou možnosťou je tieňohra. Pri dlhom poludňajšom svetle, vyberieme zaujímavé pozadie a originálna fotka je na svete. Ďalej to môže byť napr. samospúšť, alebo diaľkové ovládanie.

 

 

 

 

Do autoportrétu dokonca môžeme zapojiť aj ďalšie  postavy.
Tejto zaujímavej téme sa venovala medzinárodná skupina fotografov-amatérov na zimnom fotografickom workshope, organizovanom Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Na Počúvadle, v teple chaty, či v krásnej zimnej krajine sa „autoportrétisti“ pod vedením lektorky Mgr.art Petry Bošanskej ArtD.,  snažili vytvoriť čo najoriginálnejší autoportrét. Lektorka v úvodnom vstupe prítomným premietla prezentáciu k téme, vysvetlila na názorných ukážkach zásady správneho a úspešného zmocnenia sa témy. Nasledovala prezentácia lektorky, jej tvorby pre slovenské časopisy a módne editoriály. Vo večerných hodinách ochotne každému účastníkovi zhodnotila portfólio a dohodla nápad a spôsob realizácie úspešného autoportrétu. Fotilo sa v interiéri, aj v exteriéri, s rekvizitami, aj bez nich, napokon sa podarilo viacerým zhotoviť autoportrét, ktorý výstižne vystihoval ich osobnosť.