Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografický workshop

 

 

 

VNÍMAM SVOJE OKOLIE –

netradičný portrét
    

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Levice, zorganizovalo dňa 20.11. 2010 fotografický workshop na tému: VNÍMAM SVOJE OKOLIE – netradičný portrét, čím sa snažia  prinášať nové informácie a ponúknuť nadšencom fotografie priestor pre výmenu skúsenosti a osobné stretnutia.
    

 

 

         Cieľom  tejto fotografickej dielne bolo poskytnúť amatérskym fotografom a tiež pokročilým fotografom možnosť preniknúť do sféry tohto atraktívneho fotografického žánru, prípadne si rozšíriť svoje už získané znalosti pod vedením – lektora Dr. Gabriela Kosmályho,  výtvarného fotografa s dlhoročnou praxou vo svojom  odbore. A toto všetko vo vhodnom prostredí fotoateliéru Sorry v Leviciach. Najväčší časový priestor bol venovaný vlastnej fotografickej praxi – práci s modelkou,  teoretickej príprave, technickým záležitostiam a tiež následnej  úprave fotografií v počítači. Po skončení a vyhodnotení workshopu lektor vybral najlepšie fotografie, ktoré boli  následne vytlačené a budú tým  pripravené na budúcoročnú výstavu.
    

 

 

 

         A pretože aj  fotografovanie portrétu má svoje špecifiká a zákonitosti, pripravili sme pre fotografov túto tvorivú dielňu, kde sa krok za krokom naučili a v praxi si vyskúšali prípravu kvalitného netradičného portrétu. Väčšia časť bola venovaná práci s modelkou a praxi. Naučili sa vytvoriť atmosféru so vzájomnou úctou k fotografovanému objektu, lebo je veľmi dôležité si uvedomiť, že fotografujú ľudskú bytosť. Snažili  sa s odbornou  pomocou lektora zachytiť okamih a výraz s prihliadnutím na okolie a prostredie. Naučili sa modelku správne „nasvietiť“,  aby sa stratila prílišná opisnosť a aby vynikla kreativita.
     Počas nášho stretnutia sa  fotografi zdokonaľovali v správnej  manuálnej obsluhe svojho fotoaparátu, naučili sa  správne exponovať, nastaviť vyváženie bielej, pracovať s prioritou clony alebo času, spájať dve rôzne fotografie s konkrétnym zámerom fotografovaného žánru. Získali praktické skúsenosti v oblasti fotografovania nie „obyčajného“ portrétu, výsledkom čoho sú kvalitné výstavné diela.

 

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotogaléria

 

FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

sprievodné podujatie
ku krajskej súťaži a výstave amatérskej fotografickej tvorby
AMFO  2010

A:  PROTIKLADY/ INSCENOVANÝ PORTRÉT - iné príbuznosti
lektor: Jozef Sedlák, pedagóg na VŠVU v Bratislave
B:  PORTRÉT INAK
lektor: Gabriel Kosmály, pedagóg na SOŠ L. Bielika v Leviciach


     Fotografický workshop mal  vzdelávací charakter. Toto podujatie bolo určené pre neprofesionálnych fotografov, účastníkov krajského kola AMFO 2010 v Leviciach. Lektori  odovzdali prítomným svoje dlhoročné skúsenosti, usmerňovali  ich formou konzultácíi, ale aj praktickými ukážkami v  prenosnom fotoštúdiu. Fotografovalo sa v klubovej miestnosti Tekovského múzea, vo výstavných  priestoroch a  tiež v exteriéri hradného areálu.
      Súčasťou  podujatia bol pred ukončením  hodnotiaci a rozborový seminár, kde lektori zhodnotili nafotené  práce fotografov. Na workshope mali účastníci  možnosť využiť bohaté  skúsenosti lektorov aj v iných  oblastiach fotografie a využiť ich odborné poradenstvo.
Z tvorivej dielne vznikli úžasné fotografie, ktoré boli lektormi  vysoko ohodnotené