Partneri portálu: 
 
 
 
Dni fotografie

 

 

 

katalóg DFLV 2014: 

 

 

Dni fotografie v Leviciach  2014

 

7. ročník medzinárodného fotografického festivalu

V Levickej synagóge a v Tekovskom múzeu sa konal 7. ročník medzinárodného fotografického festivalu, Dni fotografie v Leviciach 2014, ktorý každoročne organizuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, v spolupráci s o.z. Fotogravity.
Podľa hodnotenia Aurela Hrabušického, významného kurátora SNG v Bratislave, ktorý bol v Leviciach minulý rok, „ ...je to jedno z najzaujímavejších regionálnych podujatí na Slovensku, venovaných fotografii“.   Skladba výstav a sprievodných podujatí v Leviciach mala vyšehradský rozmer. Poľsko, Maďarsko a Slovensko zastupovali autori staršej, ale aj mladšej generácie - Levičanka Elena Košúthová, z Poľska Tomasz Gudzowaty, Milan Bureš z Čiech, ďalšia slovenská fotografka, Petra Cepková a z Maďarska Jeno Detvay, žijúci v Paríži.
V tvorbe najvýznamnejšej levickej fotografky, Eleny Košúthovej, ktorá sa dala organizátormi „nahovoriť“ po dlhých rokoch na výstavu v prekrásnej synagóge, máme možnosť vidieť obrázky, ktoré by mohli ilustrovať vývojové a tvorivé tendencie slovenskej fotografie minulého storočia. Sociálny dokument, zátišie, portrét a experiment - mnohoraký záber umelkyne, ktorý sa schádza v jednom a to láskyplný, humanistický odkaz. V každom jej obraze bliká iskierka nádeje a  láskavý odkaz. Jej  tvorba je poznačená skromnosťou, maximálnou úctou a pokorou k fotografii. Poetické ladenie rozladených obrazových nástrojov, pokorný cit k farbám, smelosť experimentovať, oslava hlbokých tónov čiernej a bielej a už spomínaná ľudskosť za každú cenu, to sú jej zbrane, ktoré sa v súčasnosti až tak nenosia.

 

 


 Milan Bureš je český dokumentárny fotograf. Vyštudoval Ateliér reklamnej fotografie  na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Jeho fotografie boli publikované v niekoľkých zahaničných novinách a časopisoch. Vo svojej voľnej tvorbe sa zameriava na dlhodobé dokumentárne projekty, hlavne z východnej Európy. Jeho posledný projekt "Sevastopoľ" bol knižne vydaný v roku 2013. Získal niekoľko ocenení na súťažiach, napr. Czeh press photo a Foto Frame.
Poľsko zastupoval jeden z najvýznamnejších fotografov. Jeho médiom je analógová, čiernobiela fotografia. Kladie dôraz na to, čo sa vytráca, upadá do zabudnutia, na to, čo je  vytlačené na okraj, mimo hlavný prúd. Je niekoľkonásobným víťazom významných fotografických súťaží - World Press Photo, Pictures of the Year, či NPPA Best of Photojournalism.

 

 


 Súčasná stratégia umeleckého arzenálu Jeno Detvaya z Maďarska spočíva v grafickej, ručnej denníkovej forme stvárnenia. Nájdené, recyklované staré fotografie sa pod jeho rukou dostávajú do novej dimenzie. Na prvý pohľad fádne, sa pretavujú do monumentálnej tóniny, ktorá je charakteristická mnohorakosťou, až ťažobnou hĺbkou sivej farby. Na jeho fotografiách  nájdeme negatívne aj pozitívne artefakty, podvodné svety, detaily fotoaparátu, makrosnímky, vesmírne telesá, alebo ich pripomínajúce vizuálne objekty.  
V Nécseyho galérii sa predstavila svojou tvorbou už mnohým Levičanom známa Petra Cepková, viacročná lektorka fotografických workshopov a porotkyňa fotografických  súťaží. Mali sme možnosť zhliadnuť jej cykly 13. komnata, Analgetikon a Setse. Cepková pedagogicky pôsobí na FMK Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave. Venuje sa aj umeleckej, kurátorskej a výstavnej činnosti. Individuálne i kolektívne vystavovala nielen doma na Slovensku ale aj v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku.
 Organizátori tohto podujatia - Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a o.z. Fotogravity, aj v tomto roku pripravili okrem ďalších výstav – fotoklub Obraz–farba-priestor z Maďarska a ViaArte Bedzin z Poľska, Moja India Braňa Valacha, aj mnohé sprievodné podujatia. Zabavili sme sa na divadelnom predstavení Celkom malého divadla a za osobnej účasti režiséra Andreja Kolenčíka sme si mohli pozrieť filmové predstavenie Pásmo krátkych filmov /Slovak Shorts I. Vtipnou bodkou celého projektu Dní fotografie 2014, bola výstava fotografií pod názvom  „Vtipný portrét“ , ktorú sme zrealizovali so žiakmi základnej školy, s „našimi budúcimi fotografmi“.

                                                                                                                            
  

 

 

krátke video z DFLV 2014

 

 fotogaléria k DFLV 2014: