Partneri portálu: 
 
 
 
Multimediálna tvorba

 

WORKSHOP VIDEOŠKOLA

 

Filmový workshop pre začínajúcich filmárov pod názvom VIDEOŠKOLA  zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Hlavnou úlohou takéhoto podujatia je vytvoriť podmienky pre stretnutie autorov s odborníkmi pre film a umožniť im vypočuť  si odbornú analýzu ich filmu na rozborovom seminári, prípadne zúčastniť sa kolektívnej alebo individuálnej konzultácie. V rámci jednotlivých workshopov môžu účastníci tvorivým spôsobom  rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby. Pomocou praktických cvičení sa bližšie oboznámi so základmi filmovania, kompozície, strihu, zoznámia sa s jazykom a výrazovými  prostriedkami filmu. Výsledkom práce jednotlivých účastníkov majú byť realizované krátke filmy.
 Naša tvorivá dielňa sa konala v dvoch etapách, dňa 11.2.2011 v CK Junior, ako súčasť výstavy Výtvarné spektrum 2011. Druhá dielňa bola dňa 11.3.2011 v klubovej miestnosti CK Junior. Lektorom na oboch dielňach bol herec a režisér Zoro Záhon z Bratislavy.  Účastníkmi workshopu boli  záujemcovia bez ohľadu veku, či predošlých skúseností s filmom.  Na bezplatnom workshope bolo vstupné symbolické – fotka, krátky film, kamera či  fotoaparát. Aby sa „filmári“ dostali  do problematiky, na úvod sme si prezreli minuloročné filmové  snímky, na ktorých   nám lektor vysvetlil zásady filmu, filmovania, porozprával o filmovom žargóne,  o snímaní, čomu sa vyhnúť, čo máme urobiť, keď chceme filmovať.  Podľa lektora prvou  vecou  by malo byť  ujasnenie si témy, čo chceme natočiť, aká  je téma, aký je náš zámer. Ďalšími úlohami je urobiť si osnovu, aby sme si ujasnili, čo chceme povedať a ako to chceme vyjadriť.  Z. Záhon: „ Každý záber vo filme sa dá využiť, ale aj zneužiť, pretože film má fantastickú výpovednú hodnotu.
Filmár musí byť neustále v strehu, dávať si pozor na veci, vždy nosiť všetko so sebou. Základom je dopredu si vyskúšať pohotovú prácu s kamerou. Treba sa ju naučiť nosiť, vyberať z puzdier a ochranných vakov a používať tak, aby nezavadzala a neobmedzovala v pohybe. Dnes sa už vyrábajú dosť malé kamery, čo môžu byť neustále v pohotovosti. To umožňuje zachytiť najzaujímavejšie zábery, medzi ktoré vždy patria tie, keď vystihnete nejakú nezvyčajnú alebo nečakanú situáciu. Väčšina hraných scén pri amatérskom filmovaní   môže pôsobiť dosť  neprirodzene a práve spontánne zábery, keď si vás nikto nevšíma vychádzajú najlepšie.“