Svet je pre všetkých
Dokumenty
 1 
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Dokument
Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
Dokument

Rok 2017(103)
Rok 2016(106)
Rok 2015(98)
Rok 2014(94)
Rok 2013(47)
Rok 2012(51)
Rok 2011(31)